Militärhistorisches Museum der Bundeswehr

Het Militair Historisch Museum van de Bundeswehr in Dresden is een van de belangrijkste historische musea van Europa. De focus van de tentoonstellingen ligt op mensen en de vraag naar de oorzaken en gevolgen van oorlog en geweld. Het ziet zichzelf als een forum voor het discours over de rol van oorlog en het leger in verleden, heden en toekomst. Tot de kerntaken van het museum behoren het verzamelen, conserveren, onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen uit de Duitse en internationale militaire geschiedenis. Het MHM in Dresden presenteert een uitgebreide permanente tentoonstelling en verschillende speciale tentoonstellingen, die vergezeld gaan van diepgaande publicaties. Daarnaast biedt de MHM een divers publiek cultureel programma en een uitgebreid educatief aanbod voor civiele en militaire bezoekers. Naast het hoofdkantoor in Dresden omvat het Militair Historisch Museum van de Bundeswehr ook het Militair Historisch Museum – Gatow Airfield in Berlijn-Gatow met permanente en speciale tentoonstellingen over de geschiedenis van de militaire luchtvaart. Een permanente tentoonstelling over de “Fascinatievesting” bij de Saksische vesting Königstein is alleen in de zomermaanden geopend.

De permanente tentoonstelling van het Militair Historisch Museum van de Bundeswehr in Dresden presenteert meer dan 10.000 exoten van 700 jaar geweld, van de late middeleeuwen tot heden, op 19.000 vierkante meter. Aan de hand van de moderne militaire geschiedenis presenteert het niet alleen de uitingen van staatsgeweld, maar gaat het ook in op de diverse vormen van sociaal geweld en levert het daarmee belangrijke bouwstenen voor een cultuurgeschiedenis van geweld.

Het Militair Historisch Museum in Dresden verschilt aanzienlijk van conventionele militaria-tentoonstellingen en -collecties. Het ziet zichzelf niet in de eerste plaats als een technisch historisch museum, maar eerder als een historisch museum met als doel de tegenstelling tussen alledaagse en politieke geschiedenis te overbruggen en daarbij het individu centraal te stellen in de tentoonstelling.

Het museum biedt twee ingangen als onderdeel van de permanente tentoonstelling. Een klassiek op datum gesorteerd verhaal in een chronologische rondgang presenteert zich in drie deelgebieden: de periode tot 1914, de “Eeuw van de wereldoorlogen” (1914-1945) en de naoorlogse periode (1945 tot heden), aangevuld met een regelmatig bijgewerkte rubriek over “Uitdagingen van de 21e eeuw”, waarin ook rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen.

Als alternatief biedt een zogenaamde themacursus negen tijdvakoverschrijdende thema’s zoals »Oorlog en Herinnering«, »Politiek en Geweld«, »Militair en Maatschappij« of »Lijden aan oorlog« als thematische dwarsdoorsneden tegen de achtergrond van moderne culturele -historische vraagstukken.

Loading...
  • In de buurt
ajax-loader

Militärhistorisches Museum der Bundeswehr