Waffenamt codes

(Uit verschillende bronnen: Emil Leeb: Aus der Rüstung des Dritten Reiches, Handbook on German Military Forces 1945 (US War Department), Richard D. Law: Backbone of the Wehrmacht, anderen)

Verzamelaars en andere waarnemers van Duitse militaire artefacten uit de Tweede Wereldoorlog, met name wapens, zien er vaak kleine stempels op met een stokfiguur van de Duitse Reichsadelaar en een nummer. Gewoonlijk aangeduid als “Waffenamts”, waren dit inspectiestempels die het item identificeerden als geïnspecteerd en goedgekeurd, in een bepaald stadium van het fabricageproces voor het Duitse leger. Complexe items zoals vuurwapens zouden meerdere Waffenamts bevatten. Toen de nazi’s in 1933 aan de macht kwamen, begon Duitsland met een grootschalig herbewapeningsprogramma. Een onderdeel van dit proces was het Heereswaffenamt (He.Wa.A. – Army Ordnance Office) hierna te noemen HWA. Het begin van de HWA was in het Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt van de Eerste Wereldoorlog, maar het Waffenamt werd officieel opgericht bij beschikkingen van 8 november 1919 en omgedoopt tot Heereswaffenamt op 5 mei 1922.

Duitse wapeninspecties in de fabrieken zelf stonden onder toezicht van de Heeresab-nahwewesen (Army Acceptance Organization), ook bekend als de Abnahmeabteilung des Heereswaffenamts (Wa.Abn. – Acceptance Section of Army Ordnance Office), hierna te noemen de Abnahme. Deze groep was een dochteronderneming van de HWA. Het Heeres-waffenamt stond tot ergens in 1940 onder leiding van General der Artillerie Professor Becker, toen het tot het einde in 1945 werd overgenomen door General der Artillerie Emil Leeb.

Vanaf 1935 groeide de HWA mee met Duitslands groeiende militaire herbewapeningsprogramma. Met het begin van de daadwerkelijke militaire operaties werd de HWA drastisch uitgebreid naarmate de behoefte van het leger aan uitrusting en wapens snel toenam.

In 1939 had het Heereswaffenamt, inclusief de Abnahme:

HWA (HeWaA)Abnahme (WaAbn)
Offiziere(Officieren)27171
Beamte(Ambtenaren)352234
Unteroffiziere(NCO’s)174132
Mannschaften(Soldaren)28002637
Totaal35973074

In 1940 had de Abnahme 25.000 manschappen (geschat – op basis van de verdelingsratio’s van 1939):

Offiziere(Officieren)577
Beamte(Ambtenaren)1903
Unteroffiziere(NCO’s)1074
Mannschaften(Soldaren)21637
Totaal25000

Tijdens hun bestaan werden de HWA en de Abnahme gereorganiseerd toen de Duitse behoeften veranderden. Het was ook onderhevig aan personeelswisselingen tegen het einde van de oorlog, en werd in 1944 en opnieuw in 1945 gereorganiseerd. Het tekort aan mankracht was zo groot in de Wehrmacht, dat midden 1944 8.000 Abnahme-personeel werd vrijgelaten voor eerstelijnsdienst , waardoor het totale personeelsbestand met een derde werd verminderd. In het tijdsbestek van 1940 waren de 25.000 Abnahme-inspecteurs in vijf afdelingen, die 14 regionale bewapeningsinspecties hadden. De regionale kantoren van Abnahme waren gevestigd in: Königsberg, Breslau, Berlijn, Dresden, Hannover, Erfurt, Nürnberg, Munster, Stuttgart, Wenen, Radom, Praag, Parijs en Brussel. Er zijn misschien nog een paar extra gebieden in de bezette landen, maar dit is niet bevestigd wat betreft aantal of locatie. Er was één Abnahmeinspizient (Acceptatie Inspecteur) in elk Inspectiegebied, die optrad via het toegewezen personeel (Acceptatie Commissies) in de verschillende fabrieken. De Abnahme zelf werden, vanwege hun relatief kleine aantal, vaak geholpen door speciaal opgeleid fabriekspersoneel om hen bij te staan in sommige fabrieken. De Abnahme waren verantwoordelijk voor het testen en accepteren van alle wapens, munitie en andere items voordat ze aan de Wehrmacht werden afgeleverd. Ze werden geïnstrueerd over wat ze moesten doen door Technische Lieferbedingungen (TL’s) uitgegeven door de verschillende Waffenprüfamter-secties die hieronder worden vermeld:

De inspectie-officieren en officieren van de Abnahme die bij de verschillende wapenfabrieken waren ingedeeld, waren oorspronkelijk Wehrmacht-pantsers, die de status van burgerdienst kregen en de rang (equivalent) van een Leutnant [W] (Waffenamt Tweede Luitenant). Ter voorbereiding op hun taken werd het nieuwe personeel naar een vier weken durende Heereswaffenmeis-terschule (Army Ordnance Armourers School) in Berlijn bij Spandau gestuurd. Aan het einde van de training werd een technisch inspecteur-test gegeven, en indien deze met succes was afgelegd, werd de aanvrager een Oberleutnant [W] (Waffenamt First Lieutenant). In 1939 was bijna al het personeel dat in 1935 was begonnen gepromoveerd tot Technisch Inspecteur Eerste Klasse met de equivalente rang van Hauptmann [W] (Waffenamt Kapitein). Als voorbeeld van hoe het systeem werkte, hadden 98K-geweerproductiefabrieken gemiddeld tien ambtenaren in dienst bij elke fabriek die het geweer maakte. Verschillende artillerie- en technische sergeanten zouden ook worden toegewezen aan elk van de geweerfabrikanten, evenals aan de Abnahme Mannschaften, en fabriekshelpers indien nodig. Bij Mauser Werke, een zeer grote fabriek, werd een technisch administrateur aangesteld met de rang van majoor [W]. In sommige gevallen werd de acceptatielocatie voor een bepaald gebied ook gebruikt door omliggende fabrieken en heette het een Heeresbezirk-Abnahmestelle (Army Area Acceptance place).

Toen een Waffenamt-officier (Acceptatie-inspecteur) het bevel over een inspectieteam op zich nam, ontving hij een commissienummer en een bijbehorende genummerde set Wehr-machtabnahmestempel (gebruikelijke term: Waffenamt-zegels). Toen de Waffenamt-officier naar een andere fabriek werd overgeplaatst, nam hij zijn stempels mee, maar liet de rest van zijn inspectieteam in de fabriek achter voor de volgende officier. De verantwoordelijke Waffenamt-officier kon van de ene fabriek naar de andere verhuizen. Enkele voorbeelden zijn: (WaA214) bij de J.P. Sauer-fabriek in Suhl in 1938, bij de Berlijnse Lübecker Maschinenfabriken in 1939, of (WaA63) Mauser-Werke in Oberndorf a.N. (Duitsland) naar BRNO in Tsjecho-Slowakije in 1940. Deze overdrachten waren niet ongebruikelijk. Het totale aantal mogelijke Waffenamt-nummers varieerde van 1 tot waarschijnlijk 999, en eventuele hiaten duiden hoogstwaarschijnlijk op een situatie waarin geen Waffenamt-inspecties zijn geactiveerd. Dit komt tot uiting in het daadwerkelijke aantal bekende Waffenamt (Commissie) nummers.

De Waffenamt-zegels (stempels) zelf varieerden vaak in grootte en soms in ontwerp, afhankelijk van de periode waarin ze werden gemaakt of gewijzigd. Omdat matrijzen werden vervangen, was het vaak met een eenvoudiger ontwerp naarmate de tijd verstreek, maar met hetzelfde Waffenamt-nummer. De verschillende maten en ontwerpen weerspiegelen een aantal dingen, zoals de grootte van het object dat wordt gestempeld, of de tijdsperiode waarin de dobbelsteen is gemaakt, of wat de maker van een bepaalde stempel op dat moment in staat was te maken. Soms, wanneer oude stempels versleten of kapot gingen en niet op tijd konden worden vervangen, hergebruikten ze oude stempels van Waffenamt nadat ze waren aangepast. Deze praktijk wordt ook vaak gezien met datumstempels in 1944, waar ze alleen het cijfer “4” tonen in plaats van een “44”. Er zijn ook een paar stempels die naast het nummer een achtervoegsel van een alfakarakter hebben, zoals een: A, B, C of D. En er waren ook speciale inspectiezegels die werden gebruikt door de Duitse politie en de Luftwaffe. De politiezegels gebruikten in plaats daarvan geen cijfers, maar alfatekens. (Normaal gesproken was het de politie-adelaar samen met alfa-tekens zoals B, C, DF, K of L). De Luftwaffe gemarkeerde items hebben “Luft. (nummer)”. Er kunnen ook andere variaties zijn.

Zie hierboven enkele voorbeelden van WaA op starttabbladen (uit Myrvangs boek over Duitse MG’s). De eerste twee zijn vroege typen. Inktstempels werden bijvoorbeeld gebruikt op doek – pas op voor vervalsingen – en de WaA kon ook worden geëtst in plaats van gestempeld.

Er bestaat momenteel geen officieel Duits boek over Waffenamt-codes, zoals velen denken. Het hoofdkwartier in Wünsdorf, niet zo ver van Berlijn, werd in het voorjaar van 1944 zwaar gebombardeerd en werd op 15 maart 1945 volledig verwoest door bombardementen, dus er bestaan vandaag geen archieven van het Heereswaffenamt, noch in de VS noch in Duitsland. Na de eerste bomaanslag was het hele systeem ernstig ontwricht. Het bleef functioneren, maar slechts marginaal, tot het einde van de oorlog. Veel fabrieken produceerden oorlogsmateriaal praktisch tot aan de Duitse capitulatie. Sommige van deze zeer late items tonen mogelijk helemaal geen Waffenamts. Verschillende fabrieken produceerden wapens nadat de oorlog voorbij was, maar zonder de Waffenamt-zegels. Er zijn echter meestal andere markeringen om ze te onderscheiden van productie in oorlogstijd.

Geperforeerde kaart. Pawlas heeft het zogenaamde LK Nummern (Lochkarte – ponskaartnummers) herdrukt. De lijsten geven de structuur van de “Abnahme” aan met plaatsen en met de LK-nummers – maar niet de dobbelstenen-nummers. Door personeelstekort in de “Abnahme”-organisatie mochten bepaalde medewerkers van de fabrieken de onderdelen controleren. Dit gebeurde al in 1942, maar slechts in geringe mate. De “Betriebsabnahme” (BA) gebruikte een BA-nummer van 5 cijfers. Er was ook een “Werksabnahme” (W.ab) maar blijkbaar alleen bij Telefunken. De luchtmacht – Luftwaffe – had op dezelfde manier personeel om onderdelen te controleren – de zogenaamde Bauaufsichten der Luftwaffe (BAL) – zie het allerlaatste deel van de lijst. Bron: Werner Thote – Radiobote Jg. 5, Heft 29

Peter Rasmussen vertelt een grappig verhaal: Hij kreeg omstreeks 1975 bezoek van een Duitser die voor een bekend Duits chemisch bedrijf werkte. De gast was J.G. Bayer en hij had tijdens de oorlog wapens voor de Wehrmacht laten keuren. Peter vroeg hem naar de functie van het Waffenamt, maar hij antwoordde met tegenzin, omdat hij dergelijke informatie niet mocht prijsgeven. Toen liet Peter hem een exemplaar van het Duitse codeboek zien. Hij schrok en zei “aber das ist doch geheim” (maar dit is geheim), en hij werd nog opgewondener toen hij een enigma-machine zag.

Na zo’n opwinding en een paar “snaps” werd hij meer ondergebracht en vertelde hij dat hij een Waffenampt-inspecteur was geweest. Hij had 10 manschappen gehad, 2 onderofficieren, 1 typiste en een chauffeur. De manschappen waren ingenieurs en metaalbewerkers.

Ze gebruikten een afgeleefde Opel Blitz bij het bezoeken van de verschillende fabrieken, en soms verdeelden ze zich, zodat het ene team de ene fabriek en hun werk inspecteerde met één set matrijzen, terwijl de rest van de groep met de andere matrijzen naar een andere fabriek ging. Bayer’s identificatie was WaA27 en de hele groep gebruikte dat nummer.

Het inspectieteam van Bayer had een basis in Stettin en inspecteerde de bevoorrading van de Wehrmacht in een gebied in een straal van ongeveer 200 kilometer van Stettin. Ze moeten soms goederen inspecteren waar ze niets van af wisten. Eenmaal een hoeveelheid kaas. Gelukkig was een van de vaders van de onderofficier een melkveehouder, dus een telefoontje naar hem maakte het mogelijk voor het team om behoorlijk professioneel te handelen, en kaas was lange tijd het hoofdingrediënt van het menu van het team.

Indien mogelijk worden namen en adressen overgenomen uit het uitstekende Duitse codeboek: “Liste der Fertigungskennzeichen”. Namen van steden worden gegeven met hun Duitse namen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat sommige namen niet op moderne naoorlogse kaarten zullen voorkomen. Bijvoorbeeld: Brunn = Brno in Czeckia en Lüttich = Luik in België.

In verband met niet-Duitse plaatsen worden twee letters genoemd. Deze letters zijn de landcodes volgens de internetstandaard:

AT – Oostenrijk
BE – België
CZ – Tsjechië
DK – Denemarken
ES – Spanje
IT – Italie
FR – Frankrijk
HU – Hongarije
LV – Letland
NL – Nederland
NO – Noorwegen
PL – Polen
RU – Rusland
SK – Slovenië

Duitse plaatsen – tegenwoordig in die Bundesrepublik – worden aangeduid met een afkorting voor een van de “Bundesländer”:

Bb – Brandenburg
Be – Berlin
BW – Baden-Württemberg
By – Bayern
Hb – Bremen
He – Hessen
Hh – Hamburg
MV – Mecklenburg-Vorpommern
Ni – Niedersachsen
NW – Nordrhein-Westfalen
RP – Rheinland-Pfalz
SH – Schleswig-Holstein
Sl – Saarland
Sn – Sachsen
SA – Sachsen-Anhalt
Th – Thüringen

Afkortingen van objecten:

art. – artillery
bay. – bayonet
Ber. – Beretta
Brng. – Browning
cln. Kit – cleaning kit
el. equipm. – Electrical equipment
flrgn. – flare gun
gren. – grenade
hol. – holster
mag. – magazine
mag. po. – magazine pouch
meas. instr. – measuring instrument
mu. co. – muzzle cover
pist. – pistol
rec. – receiver
rew. – reworked
Wal. – Walther

WaACodeItemMakerLokatieNaamPeriode
WaA1iK98k parts for GustloffElite DiamantwerkeChemnitz (Sn)
WaA1LK98k parts for GustloffAstra WerkeChemnitz (Sn)
WaA1K98kBerlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)1937 – 39
WaA1337K98kBerlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)1939 – 40
WaA1337K98kGustloff-WerkeWeimar (Th)1940
WaA1bcdK98kGustloff-WerkeWeimar (Th)1941 – 45
WaA1myxart. fuseRheinmetall-BorsigSömmerda (Th)1943
WaA1reaMG42 receiver for Gustloff1944 – 45
WaA1ZMP44 bolt1945
WaA1MP44 receiver1945
WaA2safety belt——-cherei1936
WaA2control system for V2 rocket
WaA3fzsFG42Heinrich KrieghoffSuhl (Th)
WaA4kK98k parts for GustloffLuck und WagnerSuhl (Th)Kirschke
WaA4dfb2 cm magazineGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke
WaA4dfbMG34 toolGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke
WaA4P08D. W. MBerlin (Be)Kirschke1920 – 21
WaA4Otto SindelBerlin (Be)Kirschke1934
WaA4S – logoMG13 + MG beltSimsonSuhl (Th)Kirschke1934 – 36
WaA4BSWtoolsBerlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke
WaA4BSWMG34, MG beltBerlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke1936 – 39
WaA4BSWK98k, Mu.co.Berlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke1937 – 39
WaA4BSWMG13 mag.Berlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke1938 – 39
WaA4337K98kBerlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke1939
WaA4GMG34Berlin-Suhler WaffenwerkeSuhl (Th)Kirschke1939
WaA4GMG beltGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1939
WaA4936MG34Gustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1939 – 40
WaA4936toolGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke
WaA4936MG beltGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1940
WaA4dfbMG beltGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1940
WaA4dfbMG34Gustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1940 – 43
WaA4dfbMG34 bipodGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1941
WaA4dfbMP44 bolt, MG42Gustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1943 – 44
WaA4dfbMG42 bipodGustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1944
WaA4svqMP44 bolt, MG42Gustloff-WerkeSuhl (Th)Kirschke1945
WaA52 cm Flak 38 part
WaA5omc98 bay.Maschinenhaus der BüchsenmacherFerlach (AT)1939
WaA6SKarab. 98bSimsonSuhl (Th)
WaA6cal. .22 conversion kit, magazineErmaErfurt (Th)
WaA6P08SimsonSuhl (Th)1925
WaA6S – logoMG13 incl. magSimsonSuhl (Th)1933 – 34
WaA6logoMG15 mag.SimsonSuhl (Th)1934 – 35
WaA6swallow logoMG belt drumMarkes & Co.Lüdenscheid (NW)very possible a digit after “6”1939
WaA7MG34 buttstock bakelitemetal marked “bzh”1941
WaA8PP hol.G.J.Ensink & Co.Ohrdruf (Th)1934
WaA87,5 cm ammo containerK&H NKF1934
WaA8shovelJohn AG1934
WaA8small pist. hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1940
WaA10toolNM
WaA11A, logo B, 5AMG34Rheinmetall-MagetTegel (Be)1939 – 40
WaA11craMG34Rheinmetall-MagetTegel (Be)1940 – 43
WaA11cra, swdMG42MagetTegel (Be)1942 – 45
WaA12ksmart. fuseJunghansBraunau (CZ)1942 – 43
WaA12ojoart. fuseMessapHalbstadt (CZ)1944
WaA13fngrifle grenade launcherAnker-WerkeBielefeld (NW)
WaA13avkK98k barrelcontainerRuhrstahlBielefeld (NW)
WaA13MG belt
WaA13MG34 bolt part
WaA14karMG toolFahrionStuttgart (BW)
WaA14hozMG winter triggerBernhard ZadeBerlin (Be)
WaA14fxpLeather for battery caseHans KollmorgenBerlin (Be)
WaA14jvbscope canWessel & MüllerLuckenwalde (Bb)
WaA14hckleather pouchGeorg LerchBerlin (Be)
WaA14dmyrifle grenade launcherFritz WernerMarienfelde (Be)
WaA14G43 pouchOtto KobersteinLandsberg a/W – near Be (PL)
WaA14kdrMG42 toolGeorg StenzelBerlin (Be)
WaA14G.G.MG34 spring1940
WaA14&Co.
WaA14horse saddleA.   Wunderlich Nachf.Berlin (Be)1940
WaA14ddeflrgn. hol.Robert LarsenBerlin (Be)1940 – 41
WaA14cnyP38 hol.C. PoseBerlin (Be)1940 – 41
WaA14emjP08 hol.Adalbert FischerBerlin (Be)1940 – 42
WaA14fuqflrgn. hol.Curt Vogel, LederwarenfabrikCottbus (Bb)1940 – 43
WaA14avbMG34 cleaning fluid canPrestagBerlin (Be)1941
WaA14dpqpioneer toolBruno MädlerBerlin (Be)1941
WaA14jsdBrng. HP hol.G. ReinhardtBerlin (Be)1941
WaA14kgwMG34 spring containerG. Goliasch & Co.Berlin (Be)1941
WaA14jmeArmeemarinehausCharlottenburg (Be)1941 – 42
WaA14cmrRG34 cln. kitHawigBerlin (Be)1941 – 44
WaA14emjBrng. HP hol.Adalbert FischerBerlin (Be)1942
WaA14fuqsapper pouchCurt Vogel, LederwarenfabrikCottbus (Bb)1941
WaA14fuqP08 hol.Curt Vogel, LederwarenfabrikCottbus (Bb)1941 – 42
WaA14fuqpioneer saw sheatheCurt Vogel, LederwarenfabrikCottbus (Bb)1942
WaA14P08 hol., leather goodsOtto KobersteinLandsberg a/W – near Be (PL)1937, 42
WaA14cdcleather caseKern, Kläger & CieBerlin (Be)1942
WaA14hftP38 hol.Becker & Co.Berlin (Be)1941 – 43
WaA14hlvP38 hol.Maury & Co.Offenbach /Main (He)1942
WaA14horse leather equipmentOtto KobersteinLandsberg a/W – near Be (PL)1942 – 44
WaA14cvbhorse leather equipmentOtto SindelBerlin (Be)1942 – 43
WaA14jsdhorse saddleG. ReinhardtBerlin (Be)1943
WaA14ksdbinocular caseWalter WinklerSpandau (Be)1941, 43
WaA14cnyG43 pouchC. PoseBerlin (Be)1943- 45
WaA14hckleather goodsGeorg LerchBerlin (Be)1942, 44
WaA14leather case for binocular1944
WaA14crvFlak 8,8 cm partFritz WernerBerlin (Be)1944
WaA14cgzwooden box for cannon ammoEduard Hoppe MöbelfabrikLuckenwalde (Bb)1944
WaA14qkvhorse saddle1944
WaA14tank head set metal
WaA15Flak 10,5 grenade
WaA16flrgn. hol.
WaA16P08 hol.Kimnach & BrunnKaiserslautern (RP)1939
WaA16P27(t) hol.R. S.1942
WaA17MG34 part, early
WaA17jrrart. fuseJunghans UhrenfabrikRenchen (BW)1943
WaA18P08 hol.Adalbert FischerBerlin (Be)
WaA18aK98k parts for GustloffNähmatagDresden (Sn)
WaA18nK98k parts for GustloffElsterwerdaer FahrradfabrikElsterwerda (Bb)
WaA18MG34 parts
WaA18gpy7,5 cm cannon partClemens Müller AGDresden (Sn)
WaA18P08 hol.G. ReinhardtBerlin (Be)1922
WaA18P08 hol.C. PoseBerlin (Be)1926
WaA18A. WunderlichBerlin (Be)1927
WaA18G. ReinhardtBerlin (Be)1937
WaA18P38 locking block for Spreewerke1942
WaA19WwSuWestfälische WaffenfabrikSuhl-Ulm
WaA19hlycln. kitKrafft & SchüllDüren (NW)
WaA20cnxrifle grenade launcherG. AppelSpandau (Be)
WaA20cnxMG34 flashhiderG. AppelSpandau (Be)
WaA20cnxtripodG. AppelSpandau (Be)
WaA2064RG PzB 38/39G. AppelSpandau (Be)
WaA2064MG loaderG. AppelSpandau (Be)
WaA20RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1934 – 38
WaA2064MG loaderG. AppelSpandau (Be)1939
WaA2064RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1938 – 41
WaA20cnxrange finderG. AppelSpandau (Be)
WaA20cnxMG loaderG. AppelSpandau (Be)1940
WaA20cnxRG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1941 – 45
WaA20arrRG34 cln. kitBraunschweigische BlechwarenfabrikBraunschweig (Ni)1942 – 44
WaA21awtMP44 triggergroupWürttembergische MetallwarenfabrikGeislingen – Steige (BW)1943 – 45
WaA21P1523,7 cm ammoWürttembergische MetallwarenfabrikGeislingen – Steige (BW)1936 – 39
WaA21qls8,8 ammo1945
WaA22S/17398 bay.A. CoppelSolingen (NW)1934
WaA22logoMG drum mag.HASAGLeipzig (Sn)1936
WaA22P1812 cm ammoHASAGLeipzig (Sn)1936 – 39
WaA22P21610,5 cm ammoLangbein-PfannhauserLeipzig (Sn)1937
WaA22P18110,5 cm ammoHASAGLeipzig (Sn)1939
WaA23jwaP38 hol.Moritz StecherFreiberg (Sn)
WaA23P31910,5 cm ammoMaschinen für MassenverpackungLübeck-Schlutup (SH)1936
WaA23?pametal box1942
WaA23lhlhorse saddle bagFriedrich SchäferUlm (BW)1942
WaA23dyohorse leather equpimentJ. M. EckartUlm (BW)1942
WaA23bmlP08 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1942
WaA23bmlhorse leather equpimentHans RömerNeu-Ulm (By)1943 – 44
WaA23bmlP38 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1942 – 44
WaA24binocular leather
WaA25M/1922 sabre
WaA25cupE.R.F.R.I
WaA25binocularsperhaps not German made
WaA25?pamagazine box for MG26(t)1942
WaA25ddl98 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1943 – 44
WaA26crvK98k barrelFritz WernerBerlin (Be)
WaA26cxmK98k barrelGustav GenschowBerlin (Be)
WaA26logoextractor toolMauser-WerkeBorsigwalde (Be)
WaA26S/237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1936 – 38
WaA26.22 KKW rifleGustav GenschowBerlin (Be)1937
WaA26S/237flare gunBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1938
WaA26237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1938
WaA26S/243K98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1938
WaA26S/243MG34Mauser WerkeBorsigwalde (Be)1938 – 40
WaA26243K98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1938 – 40
WaA26K98k parts for BSW1939
WaA26arMG34Mauser WerkeBorsigwalde (Be)1941 – 42
WaA26arK98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1941 – 44
WaA26arMG42Mauser WerkeBorsigwalde (Be)1943 – 44
WaA26arMP44 pistonMauser WerkeBorsigwalde (Be)1944
WaA26ddMG42Mauser WerkeBorsigwalde (Be)1945
WaA27dlvDeut. EdelstahlwerkeRemscheid (NW)J.G. Bayer1941
WaA27telephone partsSiemens & Halske1942
WaA28ammo containerJohn AG1936
WaA29P08 hol.R. EhrhardtPössneck (Th)1937 – 40
WaA29gas-mask containerJohn AG1938
WaA29tape measure1938
WaA30tape measure1934 -35
WaA31duzball bearingVereinigte KugellagerfavrikenSchweinfurt (By)
WaA33karb. parts
WaA33Luger P08Simson1926
WaA34bve8,8 cm grenadeCarl WeinbergerMünchen (By)
WaA34hvgMG34 – 42 buttstockDe Limon FluhmeDüsseldorf (NW)1944
WaA34map bag1934
WaA34PPK hol.1943
WaA35Impact fuseAuto UnionChemnitz (Sn)1940
WaA36adaammo boxStephan NahrathAhlen (NW)1943
WaA37boots pull up
WaA37stirrupLinden & Funke
WaA37HAENEL, 122MP41 mag. And loaderHaenelSuhl (Th)
WaA37zielfeuergerät 38HaenelSuhl (Th)1938 – 39
WaA37122, fxoMP38u.40 mag. And loaderHaenelSuhl (Th)1938 – 42
WaA37147K98kSauer und SohnSuhl (Th)1938 – 40
WaA3798 bay.Gebr. HellerMarienthal (Th)1939 – 40
WaA37122MP38HaenelSuhl (Th)1940
WaA37122, fxoMP40HaenelSuhl (Th)1940 – 43
WaA37C.G.HaenelMP41HaenelSuhl (Th)1941, 44
WaA37fxoP08 mag.HaenelSuhl (Th)1940 – 41
WaA37Sauer 38H pist.Sauer und SohnSuhl (Th)1940 – 45
WaA37fxoMP40 loaderHaenelSuhl (Th)1941
WaA37ceK98kSauer und SohnSuhl (Th)1941 – 44
WaA37fxoMP44 mag.HaenelSuhl (Th)1942 – 45
WaA37fxoMP44HaenelSuhl (Th)1943 – 45
WaA37ceMP44Sauer und SohnSuhl (Th)1943 – 45
WaA38radio tubeAlfred LuscherDresden (Sn)
WaA38pocket lampDaimon
WaA38lanternEschebachRadeberg (Sn)1939
WaA38electronicsMende RadioDresden (Sn)1939, 41
WaA38hand sirenJurk SirenfabrikRadeberg (Sn)1940
WaA38radio tubeSachsenwerkRadeberg (Sn)
WaA39cable out-roller
WaA39phone cable plateHMB
WaA39tool (tank)
WaA39field phone1937
WaA39AMG34Rheinmetall-MagetTegel (Be)1937 – 38
WaA39sapper ignitor handle1938
WaA39cbj2 cm fuseWagnerPforzheim (BW)1943 – 44
WaA40PRgrenade partsRh. S.
WaA41horse saddleL & F
WaA41jhgMauser HSc hol.G. Genschow (=Geco)Hachenburg (RP)
WaA41gutW. SchürmannBielefeld (NW)
WaA41Brng. HP hol.
WaA41ammo box1938
WaA41jsqammo boxAlsfelder MöbelfabrikenAlsfeld (He)also marked “axp”1943
WaA41bmvart. fuseRheinmetall-BorsigSömmerda (Th)1942
WaA41jhgBer. hol.G. Genschow (=Geco)Hachenburg (RP)1942, 44
WaA41jhgP38 hol.G. Genschow (=Geco)Hachenburg (RP)1942, 44
WaA41jvfhorse saddleWilhelm BrandHeidelberg (BW)1944
WaA42P08 tool, K98 tool
WaA42MG42 toolHommel Werke
WaA42armorer’s gauge
WaA42cartridge gaugeUltraAschaffenburg (By)
WaA42measuring clockCarl MahrEsslingen (BW)
WaA42Gebr. KlingeDresden (Sn)1936
WaA42C. HeinichenDresden (Sn)1937
WaA42measuring instrumentCarl ZeissJena (Th)1939
WaA42cartridge gaugePiltz1939
WaA42cartridge gaugePolteMagdeburg (SA)1939 – 41
WaA42crcartridge gaugeZander & OpitzBerlin (Be)1939 – 40
WaA42gmmcartridge gaugeEckhardt & LohkampBerlin (Be)1944
WaA43SKarab. 98bSimsonSuhl (Th)
WaA43SMG34SimsonSuhl (Th)1932
WaA43P1318,8 cm ammoD. W. MBorsigwalde (Be)1938
WaA43asb2 cm fuse, 7,5 cm ammoD. W. M.Borsigwalde (Be)1944
WaA44el. generatorAuto Union
WaA44field kitchen M/1928Haas & SohnNeuhoffnungshütte bei Sinn (He)1928
WaA44cosMP40 rec.Merz WerkeFrankfurt (He)certain see A441943
WaA46SKarab. 98bSimsonSuhl (Th)
WaA46M/1922 sabre
WaA46SU175MG beltSimsonSuhl (Th)1931
WaA46SMG13SimsonSuhl (Th)1932 – 33
WaA46cyqP38SpreewerkeSpandau (Be)1942 – 43
WaA47pouch for a watchEugen HuberMünchen (By)1934
WaA47horse saddleAS1935
WaA47horse saddleSLA1935, 37
WaA47chisel1938
WaA47cguP39(t) hol.Stolla’s SöhneWien (AT)1940
WaA47leather goodsPaul KlopferWien (AT)1937 – 38
WaA47pouch for ignition deviceSchaffler & Co.Wien (AT)1940
WaA47ergA. DöppertKitzingen (By)1940
WaA47ceyP08 hol.Karl BudischowskyWien (AT)1940 – 41
WaA47ceyMG tool bagKarl BudischowskyWien (AT)1941
WaA47cgnBrng. HP hol.Jos. Poeschl’s SöhneRohrbach (By)1941
WaA47cgaP39(t) hol.Landeslieferungs-genossenschaft für WienWien (AT)1941
WaA47cftMG tool bagPaul KlopferWien (AT)1941
WaA47bprMG42Johannes GrossfussDöbeln (Sn)1942
WaA47craMG42MagetTegel (Be)1942
WaA49P08 .22 cal. Conversion kitErmaErfurt (Th)
WaA49S/147KK98kSauer und SohnSuhl (Th)1934
WaA49S/243GK98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1935
WaA49S237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1936
WaA50edgwurfgranate 326J. A. Henckels ZwillingswerkSolingen (NW)1941
WaA51cal. .22 conversion kit, receiverHaenelSuhl (Th)Weimar
WaA52climbing toolJ. SchwahlenSolingen (NW)
WaA52el. cable plug1937
WaA52pliers, toolW. Kücke & CoWuppertal-Elberfeld (NW)1937
WaA53org. stamp exists
WaA53coc2 cm fuseMANAugsburg (By)1944
WaA54hvgMG42 stockDe Limon FluhmeDüsseldorf (NW)
WaA54weightsD * R
WaA54wooden case for Junghans clock1939
WaA54BK2 cm case1940
WaA54wg2 cm caseHugo SchneiderAltenburg (Th)1941
WaA54dnyleather goodsKarl BollmannTuttlingen (BW)1941
WaA56jkg4 cm case, Flak 28 clipUng. Eisen-Stahl- und MaschinenfabrikenBudaPest (HU)1941
WaA56jhvP37ü pist., G98/40Metallwaren-Waffen und MaschinenfabrikBudaPest (HU)1941 – 42
WaA57KyRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1940 – 41
WaA57aywRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1941
WaA57arrRG34 cln. kitBraunschweigische BlechwarenfabrikBraunschweig (Ni)1941 – 44
WaA58K98 cln. rod
WaA58P42510,5 cm caseCollis MetallwerkeWesthausen Aalen (BW)1937
WaA58jkgclip for 4 cm caseUng. Staatl. EisenfabrikenBudaPest (HU)1941
WaA588,8 cm case1941
WaA58jhvP37 Hungarian pist.Metallwaren-Waffen und MaschinenfabrikBudaPest (HU)1941 – 42
WaA59P4192 cm caseChrist Co.Grünberg, Silesia (PL)1939
WaA60P1317,5 cm cart.D. W. M.Borsigwalde (Be)1935
WaA6089folding shovelLangeBerlin (Be)1940
WaA61M/1922 sabreWeyersberg & KirschbaumSolingen (NW)
WaA61S/237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1937
WaA61RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1938
WaA62M/1922 sabre
WaA62S/15598 bay.F. u. K. HörsterSolingen (NW)1934
WaA62S/17298 bay.EickhornSolingen (NW)1934
WaA62S/17898 bay.HellerMarienthal (Th)1935
WaA62S/23998 bay.Rich. HerderSolingen (NW)1935
WaA62tape measure1940
WaA62P2633,7 cm ammoVereinigte Herd & OfenfabrikHamm/Westf. (RP)1940
WaA63“K”ZB26/30 mag.
WaA63gqmtape measureLoch & HartenbergerIdar-Oberstein (RP)
WaA63S/42MG13 mag.Mauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA63S/42G, S/42, 42K98kMauser WerkeOberndorf (BW)1935 – 39
WaA63S/42P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1935 – 39
WaA63K98k parts for Erma1936
WaA63K98k parts for Sauer1937
WaA6342P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1939
WaA63945G33/40Waffenw. BrünnBrünn (CZ)1940
WaA63945ZB26/30 mag.Waffenw. BrünnBrünn (CZ)
WaA63VZ24 rew. Bay.Waffenw. BrünnBrünn (CZ)1940
WaA63dotG33/40Waffenw. BrünnBrünn (CZ)1941 – 42
WaA63dotK98kWaffenw. BrünnBrünn (CZ)1941 – 45
WaA63dotMG34Waffenw. BrünnBrünn (CZ)1941 – 45
WaA63dotVZ24 rew. Bay.Waffenw. BrünnBrünn (CZ)1942 – 43
WaA63douK98kWaffenw. BrünnBystrica (SK)1942 – 44
WaA63swpK98kWaffenw. BrünnBrünn (CZ)1945
WaA64P223Sächsische MetallwarenfabrikAue (Sn)1939
WaA64ets2 cm magazineErnst HeckerAue (Sn)
WaA64ya10,5 cm grenadeSächsische MetallwarenfabrikAue (Sn)1943
WaA64bdpM24 handgrenadeFriedrich Maurer & SöhneMünchen (By)1943
WaA65brbmetal ammo boxRichard RinkerMenden (NW)1937
WaA65carbide lamp
WaA65336adapter to artillery shellRichard RinkerMenden (NW)1938, 40
WaA65coffee containerWesco1937
WaA65bzs10,5 cm grenadeWitkowitzer Bergbau- u. Eisenhütten GewerkschaftWitkowitz (CZ)1944
WaA66P08D. W. M.Berlin (Be)1929
WaA66P08Mauser and Simson rew. P081930 – 33
WaA66P08Heinrich KrieghoffSuhl (Th)1934 – 40
WaA66fzsP08Heinrich KrieghoffSuhl (Th)1940 – 42
WaA66hko4 cm quick-loaderMatthias OechslerAnsbach (By)1941
WaA66edq1,5 cm ammoD. W. M.Lübeck-Schlutup (SH)1942
WaA67SMG34SimsonSuhl (Th)1932
WaA67RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1938
WaA6764MG loaderG. AppelSpandau (Be)1939
WaA67gpoquiver for MG42 barrelFröhlich & WolterBeierfeld (Sn)1943
WaA68S/15598 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1934
WaA68S/242G98 bay.Solinger Axt u. HauerfabrikSolingen-Ohligs (NW)1935
WaA68flrgn. hol.Karl BudischowskyWien (AT)1942
WaA69generator tool box
WaA69telephoneN & K1936 – 37
WaA69enigma
WaA70truckMagiusUlm (BW)1941
WaA71asf2,5 cm caseEhrich & GraetzBerlin (Be)1942
WaA71dov1,5 cm ammo, art. fuseWaffenwerke BrünnWsetin (SK)1942 – 44
WaA72pioneer sawE. Winterhoff & Co.Remscheid (NW)1940
WaA73S/178K98 bay.Gebr. HellerMarienthal (Th)1934
WaA73S/178G98 bay.Gebr. HellerMarienthal (Th)1935
WaA73P3453,7 cm ammoSilva MetallwerkeGenthin (SA)1938 – 39
WaA73avu2 cm caseSilva MetallwerkeGenthin (SA)1943
WaA73avu3,7 cm ammoSilva MetallwerkeGenthin (SA)1944
WaA75P7,5 cm ammoPolteMagdeburg (SA)
WaA75P10,5 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1933
WaA76oubJ. JelinekGross-Meseritsch (CZ)
WaA76CZ38 pist.Ceská Zbrojovka akc. Spol. V prazeStragonitz, Prag (CZ)
WaA76dshK98k barrelF. Janek WaffenfabrikPrag (CZ)
WaA76P27(t) hol.Ceská ZbrojovkaStrakonitz, Prag (CZ)1939
WaA76P27(t) hol.Böhmische WaffenfabrikStrakonitz, Prag (CZ)1939 – 42
WaA76946MG beltBöhmische WaffenfabrikStrakonitz, Prag (CZ)1940
WaA76fnhP38 pist parts, P27(t) hol.Böhmische WaffenfabrikStrakonitz, Prag (CZ)1941 – 45
WaA76fnhCZ27 pist.Böhmische WaffenfabrikStrakonitz, Prag (CZ)1943 – 45
WaA77lyoBrng. HP hol. + other?KromolowskiRadom (PL)1944
WaA77Ermacal. .22 conversion kit, receiver, bolt, wooden boxErmaErfurt (Th)1937 – 38
WaA77speed-loader for MG13 mag.EE
WaA77on Steyr produced small armsF. B. RadomRadom (PL)Inspected in Poland ?
WaA77S/174G98 bay.WKCSolingen (NW)1935
WaA77S/175G98 bay.F. W. HöllerSolingen (NW)1935
WaA77K98k parts for Erma1937
WaA77S/27, 27Erma und GeipelErfurt (Th)1938
WaA77660G29/40Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1939
WaA77bnzK98kSteyr-Daimler-PuchSteyr (AT)Inspected in Poland ?1941 – 44
WaA77lyoP38 hol.KromolowskiRadom (PL)1943 – 44
WaA77ndkP38 hol.Arba GmbhPetrikau (PL)1943 – 44
WaA78bakelite carbide lamp
WaA78gas-mask
WaA78S652MG lafetteMetallindustrie SchönebeckSchönebeck (Sn)1940
WaA79MG34 parts
WaA81K98b
WaA81cal. .22 conversion kit, magazineHaenelSuhl (Th)Weimar
WaA81S/237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1937
WaA82M/1922 sabreCarl EickhornSolingen (NW)
WaA82S/173K98 bay.A.CoppelSolingen (NW)1934
WaA83S/42P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1938 – 39
WaA83awlart. fuseSils van de Loo & Co.Fröndenberg (NW)1944
WaA84rew. LMG ammo boxKongsberg VåpenfabrikKongsberg (NO)
WaA84axeH & W StollWuppertal (Cronenberg) (NW)1934
WaA84P1812 cm ammoHASAG, Hugo SchneiderLeipzig (Sn)1940
WaA84horse mane comb1939
WaA84M1914 pist.Kongsberg VåpenfabrikKongsberg (NO)1941 – 45
WaA84M1894 (rew.) bay.Kongsberg VåpenfabrikKongsberg (NO)1942 – 45
WaA84M1894 rifleKongsberg VåpenfabrikKongsberg (NO)1943 – 45
WaA85fork-spoonFWBN1939
WaA86bdrpouch for telephoneR. EhrhardtPössneck (Th)see WaA 4721941
WaA86clock & wooden standKienzle Uhrenfabriken1941
WaA86bdrMP40 mag. pou.R. EhrhardtPössneck (Th)1942
WaA86bdrSauer38H hol., Astra 600 hol.R. EhrhardtPössneck (Th)1942 – 44
WaA86bdrP38 hol.R. EhrhardtPössneck (Th)1941 – 44
WaA86edq2 cm caseD. W. M.Lübeck-Schlutup (SH)1943
WaA87P3703,7 cm ammoHugo SchneiderBerlin (Be)1940
WaA88adbsight for K98 gren. LauncherMarkneukirchener Metallbearbeitungs GmbHMarkneukir-chen (Sn)
WaA88atfsteel boxJ. A. John AGErfurt (Th)
WaA88S/177K98 bay.Pack u.SöhneSolingen (NW)1934
WaA88MG34 part, early
WaA88cyqMG42 barrelSpreewerkeBerlin (Be)
WaA88cyqP38SpreewerkeBerlin (Be)1942 – 45
WaA887,5 cm hollow round
WaA88kxspanzerschreckSchicker & Co.Fürth-Vach (By)
WaA89electronicsTelefunken GWErfurt (Th)
WaA89radio tubeTelefunken RöWErfurt (Th)
WaA89flrgn. hol.Curt Vogel, LederwarenwerkCottbus (Bb)1940
WaA92binocular caseHensoldtWetzlar (He)
WaA94RG34 cln. kitHawigBerlin (Be)1935 – 39
WaA94Otto SindelBerlin (Be)
WaA94flrgn. hol.Frost und Jahnel
WaA94pouchRichter & Co.Charlottenburg (Be)
WaA94horse saddleFranz CobauBerlin (Be)1933, 38
WaA94pouchGebr. WichmannBerlin (Be)1933 ?
WaA94flrgn. hol.L. Seschke1935
WaA94P08 hol.Schambach & co.Berlin (Be)1936
WaA94gas mask partS & S1936
WaA94pouch, first aidPaul KlopferBerlin (Be)1937
WaA94gas-mask field gearRobert LarsenBerlin (Be)1937
WaA94horse saddleGustav ReinhardtBerlin (Be)1937 – 38
WaA94P08 hol.Curt Vogel, LederwarenwerkCottbus (Bb)1938
WaA95S/155K98 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)
WaA95S/18498 bay.Josua CortsSolingen (NW)1936
WaA96armorer’s gaugeHommel WerkeMannheim (NW)
WaA97azg2 cm fuseSiemens-SchuckertBerlin (Be)1944
WaA98Flak 8,8 part
WaA98cpqsight for gren. launcherRheinmetall-BorsigGuben (Bb)
WaA98bmdhorse leather equipmentMax MüllerNürnberg (By)1940
WaA98gyoP08 hol.Hans DinkelmeyerNürnberg (By)1941
WaA98cpgMG beltDoll & Co.Nürnberg (By)1941
WaA98gyoP38 hol.Hans DinkelmeyerNürnberg (By)1942
WaA98gmmleather goodsEckardt & LohkampBerlin (Be)1942
WaA98bzcpouchM. HiessingerNürnberg (By)1943
WaA98gqmK98k buttplate for Mauser OLoch & HartenbergerIdar-Oberstein (RP)1944
WaA99dpfMP40 spare parts boxB. & H. ReinertSpiegelau (By)1943
WaA100bmoWal. PPK hol.Hans DeuterAugsburg (By)1945
WaA100cnyholstersC. PoseBerlin (Be)
WaA100leather pouchPaul BieneckBerlin (Be)1939
WaA100P38 hol.C. PoseBerlin (Be)1939 – 40
WaA100krmfor foreign contractorsC. PoseBerlin (Be)
WaA100horse saddleOtto SindelBerlin (Be)1939
WaA100G. GenschowBerlin (Be)1939
WaA100Curt Vogel, LederwarenwerkCottbus (Bb)1939
WaA100P08 hol. for cavalryKern, Kläger & CieBerlin (Be)1940
WaA100RG34 cln. kitHawigBerlin (Be)1940
WaA101P08 hol.Auwaerter und BubeckStuttgart (BW)1934 – 39
WaA101leather pouchAuwaerter und BubeckStuttgart (BW)1934, 39
WaA101P08 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)see 1071936
WaA101flrgn. hol.Ernst KurzStuttgart (BW)1937
WaA101P08 hol.E. K. St. (Ernst Kurz, Stuttgart?)1938 – 39
WaA101K98 slingBacher?1938
WaA101field kitchen, coffee-container, soup spoonH. R. E.1937 – 38
WaA101frying panVerband Deutscher Elektrotechniker1939
WaA101food containerH. R. E. or H .E. R.1938, 40
WaA101cdgP08 hol.Auwaerter und BubeckStuttgart (BW)1939
WaA101cdgAuwaerter und BubeckStuttgart (BW)1940 – 41
WaA101P38 hol.E. K. St. (Ernst Kurz, Stuttgart?), (Ehrhardt & Kirsten, Leipzig?)1941
WaA101evgpouch for telephoneMax OswaldKarlsruhe (BW)1941
WaA101gfgP08 hol.Carl HeptingStuttgart (BW)1941
WaA101gfgP38 hol.Carl HeptingStuttgart (BW)1941, 43
WaA101cdghorse leather equipmentAuwaerter und BubeckStuttgart (BW)1942
WaA101bzkmetal ammo boxWagner & KellerLudwigsburg (BW)1942, 44
WaA101nkaStar B hol., Brng.HP hol.J. J. SchlayerReutlingen (BW)1943
WaA101gnahorse leather equipmentGustav BuchmüllerStuttgart (BW)1943
WaA101etthorse leather equipmentLandes-Lieferung-GenossenschaftStuttgart (BW)1943
WaA102weapon measuring instrument
WaA102Carl AckvaBad Kreuz-nach (RP)1934
WaA102pouchWilhelm BrandHeidelberg (BW)1934
WaA102aluminium partWJ1935
WaA1022 cm ammoHASAGSkarzysko (PL)1941
WaA103bmoHans DeuterAugsburg (By)Etzel
WaA103climbing ironStubai, Tirol (AT)Etzel
WaA103Y-strapsEtzel
WaA103lampDaimon-WerkeDanzig (PL)Etzel
WaA103Brng. HP pistolF. N.Lüttich (BE)Etzel1941
WaA103FN 10/22 pistolF. N.Lüttich (BE)Etzel1941
WaA103F. N.Lüttich (BE)EtzelMay 41 – Dec 41
WaA104cartridge box
WaA104gas-maskAuer1940 – 41
WaA104CA1,5 cm ammo1940
WaA104bwzjerry can, gas-mask filterAuerOranienburg (Bb)1941
WaA104bydgas protection equipm.DrägerwerkLübeck (SH)1943
WaA105P08 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1934
WaA106joaP38 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1941
WaA107Auwaerter und BubeckStuttgart (BW)1934
WaA107P3,7 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1935
WaA107Hans RömerNeu-Ulm (By)see 1011936
WaA107P8,8, 14,9 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1936
WaA107Pcase for 18 cm howitzerPolteMagdeburg (SA)1936
WaA107P2 cm Flak casePolteMagdeburg (SA)1936
WaA107dfb2 cm Flak 38 firing pinWilhelm-Gustloff-WerkeSuhl (Th)
WaA107P08 hol.K. W. K.1939
WaA107electronic equipm.HabafaHamburg (Hh)1944
WaA107batteryOtto Gross – Hamburger Batterie-Fabr.Hamburg (Hh)1944
WaA108Carl HeinichenDresden (Sn)1934
WaA108S/42K98kMauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA109KHRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1935
WaA109kkw cln. kitG. AppelBerlin-Spandau (Be)1936
WaA109auxpanzerbüchsepat.PolteMagdeburg (ST)1941 – 42
WaA110avqfield kitchen boxSenkingwerke AGHildesheim (Sn)
WaA110dthdrag anchorVosswerke SarstedtSarstedt (Ni)
WaA111gas-mask
WaA112horse leather equipment
WaA112G. GenschowBerlin (Be)1936
WaA112binocular leatherE. LeitzWetzlar (He)1936 – 37
WaA112binocular leatherHensoldtWetzlar (He)1937
WaA114caliper
WaA114toolIrioinal ? Helio
WaA114S/147K98kSauer und SohnSuhl (Th)1934 -35
WaA114S/237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1936
WaA115„S“MG13 mag.1935
WaA116„S“MG13 mag.1935
WaA116S/147K98k rec. + r. sight for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1934 – 36
WaA116S/237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1936
WaA117electronicsStaru GmbHStaßfurt (SA)
WaA117P08, .22 cal. conversion kitErmaErfurt (Th)
WaA117S/155G98 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1935
WaA118M/1922 sabre
WaA118S/17398 bay.CoppelSolingen (NW)1935
WaA118S/17798 bay.Pack u. SöhneSolingen (NW)1935
WaA121Karl BarthWaldbröhl (NW)1939
WaA121fmxart. fuseKrüger & Co.Berlin (Be)1943
WaA123incendiary bomb
WaA123axe1936
WaA123case for stick grenades, box for MG bandsWF Co.1939 – 40
WaA124funnelF. F. A.1935
WaA124carbide lampF. F. A. Schulze1934, 36
WaA124P5810,5 cm ammoEhrich & GraetzBerlin (Be)1939
WaA124ast10,5 cm ammoJoh. HauffLichtenberg (Be)1941
WaA125gas-mask part
WaA125shell containerFcoW or FWCo1936 – 37
WaA127DLU, dluE. LüneschlossSolingen (NW)1940 – 41
WaA127cxbP38 hol.Joseph MollGoch (NW)1940 – 41
WaA130pioneer toolCarl SauerBerlin (Be)
WaA130pioneer toolIBBBerlin (Be)1937
WaA131toolMauser WerkeOberndorf (BW)1934
WaA131Rh.S. 7058,8 – 10,5 cm primerGerätebau GmbHMühlhausen (Th)1939
WaA132P08, .22 cal. conversion kit, wooden boxErmaErfurt (Th)Weimar
WaA132S/27GK98kErmaErfurt (Th)1935
WaA133bunker lamp
WaA134RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1935
WaA134emyfield phoneFriedrich MerkMünchen (By)1941
WaA134G43 parts for Gustloff and WaltherManufacture d. Armes de St. ÉtienneSt. Étienne (FR)1943 – 44
WaA135S/42K98kMauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA135bmoHans DeuterAugsburg (By)1939
WaA135byfG41MMauser WerkeOberndorf (BW)1941 – 42
WaA135byfK98k, P08, P38, MP44 partsMauser WerkeOberndorf (BW)1941 – 45
WaA135MauserHSc pist.Mauser WerkeOberndorf (BW)1941 – 45
WaA135arK98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1944
WaA135svwK98k, VK98, P38Mauser WerkeOberndorf (BW)1945
WaA13698 chamber cleaning tool
WaA136P08 hol.Carl AckvaBad Kreuznach (RP)1934
WaA136Hans DeuterAugsburg (By)1934
WaA136MG band box1939
WaA136leather goodsLago BayernMünchen (By)1939
WaA136brh, 743MG band boxSchaltbauMünchen (By)1940
WaA136horse leather equipmntPh. Riebel und SöhneIngolstadt (By)1940, 43
WaA136euswooden ammo boxJ. EhlersHamburg (Hh)1941
WaA136cwwflrgn. hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1941
WaA136bdtBrng. HP hol.SalewaMünchen (By)1941
WaA136bdrBrng. HP hol.R. ErhardtPössneck (Th)1941, 43
WaA136gmnflrgn. hol., leather pouchRiebel und SöhneIngolstadt (By)1942
WaA136bdthorse saddleSalewaMünchen (By)1943 – 44
WaA138cnyC. PoseBerlin (Be)
WaA138krmfor foreign contractorsC. PoseBerlin (Be)
WaA138S/23998 bay.HerderSolingen (NW)1935
WaA139dlaP38 hol.Karl BarthWaldbröhl (NW)1941 – 42
WaA140chrifle grenade launcher 7,92×94F. N.Lüttich (BE)Zorn
WaA140FN 10/22 pistol, Brng. HP pist., P38 pist. partsF. N.Lüttich (BE)Zorn-1944
WaA140F. N.Lüttich (BE)Zorn1942 – 44
WaA140chK98k parts for Mauser, GustloffF. N.Lüttich (BE)Zorn1944
WaA1415 cm armor grenade1941
WaA141cwggrenade smoke explosiveWASAGGoswig (SA)1941
WaA141joaP08 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1941
WaA142frying panBFG
WaA142P08 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1935 – 36
WaA142P08 hol.Otto ReichelLengefeld (Sn)1935 – 39
WaA142pouch for telephoneB & G1936
WaA142entrenching toolKjellberg MaschinenFürstenwalde (Bb)1936
WaA142tape measureMassi1935 – 38
WaA142P08 hol.Gebr. KlingeDresden (Sn)1936 – 38
WaA142jsdtea-containerGustav ReinhardtBerlin (Be)1937
WaA142P08 hol.Stecher, MoritzFreiberg (Sn)1937
WaA142fork-spoonCFH1937 – 38
WaA142tea/offee-containerLGA1937
WaA142fork-spoonGAG1938
WaA142fork-spoonBFG1938
WaA142P08 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1938
WaA142P08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1939
WaA142blowlampH1939
WaA142ffrE. ThielenhausWuppertal (NW)1941
WaA142fuse setting1942
WaA143ChK98 gren. launcherF. N.Lüttich (BE)1942
WaA145pioneer toolsGarantoska ?
WaA145pliers for fuses
WaA145pioneer sawF. A. SchmidtRemscheid (NW)
WaA145pioneer sawSeegerOffenbach /Main (He)1936
WaA145wire cutterC. MesenhöllerRemscheid (NW)1936, 38
WaA145carbide lamp
WaA145horse hoof cleaning knifeWolfertz & EvertzSolingen (NW)1936
WaA145horse bride1937
WaA145fork-spoonO. H. W.1937
WaA145spadeIAIHv ?1937
WaA145logoP08 hol.Kritzler KGKöln-Rebbelroth (NW)1937
WaA145clamp toolGustav KlaukeRemscheid (NW)1938
WaA145bdkclamp toolSchneiderwerke, St. IngbertSaar (Sl)
WaA145optic deviceOpticotechnaPrerau (CZ)
WaA145gqmpliers, toolsLoch & HartenbergerIdar Oberstein (RP)
WaA145gqmMP40 mag.Loch & HartenbergerIdar Oberstein (RP)1942
WaA145MG42 toolB
WaA145jlnDeutsche LederwerkstättenPirmasens (RP)1942 – 43
WaA145jlnP38 hol., P08 hol.Deutsche LederwerkstettenPirmasens (RP)1942 – 44
WaA1452 cm fuse1944
WaA145bdk2 cm mag.Schneiderwerke, St. IngbertSaar (Sl)1944
WaA146binocular caseBusch
WaA146gpkart. fuseWinkler und DünnebierNeuwied (RP)1943
WaA147MG34 spring container
WaA147MG tool
WaA147cofMG42 top coverCarl EickhornSolingen (NW)
WaA147bprMG42 partsJ. GrossfussDöbeln (Sn)1942
WaA148dfbcal. .22 conversion kitGustloff-WerkeSuhl (Th)
WaA150bwzhorse gas-maskAuer-GesellschaftOranienburg (Bb)159 ?
WaA150table lampErGi1938
WaA1512 cm case1942
WaA152wb2 cm caseHugo SchneiderKöpenick (Be)1942
WaA153protecting partWAE ?1935
WaA153ewsart. fuseSkodawerkeKöniggrätz (CZ)1942
WaA154ergA. DöppertKitzingen (By)1942
WaA155S/24598 bay.Jetter u. SchererTuttlingen (BW)1936 – 38
WaA15598 bay.J. Sch.1937 – 39
WaA156bvaflak 8,8 instrumentPetravicWien (AT)1944
WaA157Part. casePolteMagdeburg (St)1936
WaA157wg1,3 cm ammoHugo SchneiderAltenburg (Th)1943
WaA158igniter1941
WaA159flrgn. hol.E. G. LeunerBautzen (Sn)1937
WaA159P08 hol.E. G. LeunerBautzen (Sn)1938,39, 41,42
WaA159first aid pouchE. G. LeunerBautzen (Sn)1939, 44
WaA159knapsackE. G. LeunerBautzen (Sn)1940, 43
WaA159Brng. HP hol.E. G. LeunerBautzen (Sn)1941
WaA159blaMG slingE. G. LeunerBautzen (Sn)1943
WaA159blaG43 mag. pou., P38 hol.E. G. LeunerBautzen (Sn)1944
WaA159horse saddleE. G. LeunerBautzen (Sn)1940, 44
WaA159rosP38 hol.E. G. LeunerBautzen (Sn)1944
WaA159rosK43 mag. pou.E. G. LeunerBautzen (Sn)1944 – 45
WaA160measuring instrumentGEME W.U.
WaA161eev2 cm caseFr. BraunTambach-Dietharz (Th)
WaA161CdgAuwaerter und BubeckStuttgart (BW)1940
WaA161am1,5 cm ammoGustloff-WerkeHirtenberg (AT)1943 – 44
WaA162pocket knifeGräfrath Gebr.
WaA162M1935 pistP. BerettaGardone (IT)
WaA163leather goodsG. J. EnsinkOhrdruf (Th)1937
WaA163tool1935
WaA163toolR1937 – 38
WaA163dtuP08 hol.G. J. EnsinkOhrdruf (Th)1939, 41
WaA163gas mask partH. A. E.1940
WaA163wire cutterKampmannSchmalkalden (Th)1940
WaA163joaCarl HeinichenDresden (Sn)1941
WaA165MP40 parts
WaA166art. range finderWildHeerbrugg, Schweiz1943
WaA170tape measure
WaA170leather pouchOtto GrafLeipzig (Sn)1936
WaA170P08 hol.Ehrhardt und KirstenLeipzig (Sn)1938
WaA170ammo box1938
WaA170flrgn. hol.Albin ScholleZeitz (SA)1938 – 39
WaA170K98k sling1939
WaA170P08 hol.Albin ScholleZeitz (SA)1939
WaA170bdqflrgn. hol.Ehrhardt und KirstenLeipzig (Sn)1940 – 41
WaA170bcbpouchOtto GrafLeipzig (Sn)1940 – 41
WaA170bcbP08 hol.Otto GrafLeipzig (Sn)1940 – 42
WaA170P08 hol.E .G. LeunerBautzen (Sn)1941
WaA170bdqP08 hol.Ehrhardt und KirstenLeipzig (Sn)1941
WaA170bdk2 cm magazine boxSchneiderwerke, St. IngbertSaar (Sl)1942
WaA170bmcsoup containerGeithainer EmaillierwerkGeithain (Sn)1943
WaA170bmuleather strapCarl KuntzePenig bei Burgstädt (Sn)1943
WaA170hsuPP hol. And other 7,65 holstersSparfeldLeipzig (Sn)1944
WaA170knbFlak 8,8 cm partAlbert SchmidtLeipzig (Sn)1944
WaA170bdqammo box 3,7Ehrhardt und KirstenLeipzig (Sn)1945
WaA172avu1,3 cm ammoSilva MetallwerkeGenthin (SA)1940
WaA173gjjtest instrumentKarl SeegerOffenbach /Main (He)1941
WaA173jhvMetallwaren- Waffen-u. Mf.BudaPest (HU)1941 – 44
WaA173G98/40 parts1942 – 44
WaA174P1543,7 cm casePolte, Werk Grüneberg1935, 1938 – 39
WaA174P1542 cm ammoPolte, Werk Grüneberg1940
WaA175act2 cm ammoA. RuhfusNeuss/Rhein (NW)1944
WaA176Scales
WaA177MG42 buffer part
WaA178clock & wooden standJunghansSchramberg (BW)1942
WaA178cjaart. fuseJunghansSchramberg (BW)1944
WaA179jkhCarl BusseMainz (RP)
WaA179JKBP39(t), (CZ38) hol.Carl Busse (?)Mainz (RP)1940
WaA181E&G1936
WaA181ammo box1939
WaA182carrying frame for 10,5 shell
WaA182ftcBrng. HP hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1941 – 42
WaA182flrgn. hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1937
WaA182P08 hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1938 – 40
WaA182StarB hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1938 – 41
WaA182ftcStarB hol. P08 hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1938, 40, 41
WaA182flrgn. hol.KrügerBreslau (PL)1940
WaA182goqleather goodsLandes-Lieferungs-GenossenschaftBreslau (PL)1941
WaA182ftchorse saddleFrost und JahnelBreslau (PL)
WaA182ftcP38p hol.Frost und JahnelBreslau (PL)1942
WaA182grzharnessKrügerBreslau (PL)194
WaA182grzBrng. HP hol.KrügerBreslau (PL)1941, 43, 44
WaA182grzfirst aid kit, pouch, horse leather equipmentKrügerBreslau (PL)1943 – 44
WaA182bnzBrng. HP hol.Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1944
WaA183sharping steelVolk-Stahl1939
WaA183dtuP08 hol.G. J. EntsinkOhrdruf (Th)1941
WaA185gas-maskABG1938
WaA185dtaP08 hol.A WaldhausenKöln1941
WaA185ewg3,7 cm ammo clipFrankeMühlhausen (Th)1944
WaA186it is 186P08 hol.R. EhrhardtPössneck (Th)1937
WaA186bdrP08 hol.R. EhrhardtPössneck (Th)1943
WaA187brgshield for panzerschreckH. W. SchmidtDöbeln (Sn)1944
WaA188measuring instrumentFranz KuhlmannRüstringen i.O. (Ni)
WaA188ZB-37 MG for SpainWaffenw. Brünn1943 – 44
WaA189klsMG 42Steyr-Daimler-PuchWarschau (PL)
WaA189m35 pist. Mag.Steyr-Daimler-PuchWarschau (PL)
WaA189MP35 mag
WaA190Auwaerter und BubeckStuttgart (BW)1939
WaA190asx8,8 ammo caseHoesch AGDortmund (NW)1942
WaA190awa8,8 ammo partSchmiedagSt. Andreasberg (Ni)1942
WaA190dlnwooden ammo boxAlbert HaltenhoffOdertal, bei Bad Lauterberg/Harz (Ni)1944
WaA190bvvcrankRothmüller-MewaWien (AT)1944
WaA191field phoneERKABerlin (Be)1942
WaA194MatraFrankfurt (He)1937
WaA195dqcMG34 partEugen IsingBergneustadt (NW)
WaA195Mauser HSc hol.
WaA195carbide box
WaA195shaving bowl
WaA195P08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1938 – 40
WaA195epfP08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1940 – 41
WaA195horse leather equipmentKarl BöckerWaldbröhl (NW)1940
WaA195dlaKarl BarthWaldbröhl (NW)1939 – 44
WaA195dtaP08 hol., P38 hol.A. WaldhausenKöln (NW)1941 – 42
WaA195dtaBrng. HP hol.A. WaldhausenKöln (NW)1941 – 43
WaA195P38 hol.Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1940
WaA195epfBrng. HP hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1941 – 42
WaA195ewxP38 hol.Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1941 – 44
WaA195dlaP08 hol.Karl BarthWaldbröhl (NW)1942
WaA195cwwP08 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1942
WaA195dkkP38 hol.F. OffermannBensberg (NW)1942 –
WaA195dkkP08 hol., 98k grenade launcher pouch, Astra 600 hol.F. OffermannBensberg (NW)1942 – 44
WaA195dtaflrgn. hol.A. WaldhausenKöln (NW)1942, 44
WaA195ewxP08 hol.Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1942 – 44
WaA195dkkP38 hol.F. OffermannBensberg (NW)1942 – 44
WaA195epfhorse leather equipmentKarl BöckerWaldbröhl (NW)1943
WaA195dlaBrng. HP hol. MG tool pouchKarl BarthWaldbröhl (NW)1941, 43, 44
WaA195epfflrgn. hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1944
WaA196eds2 cm fuseZündappNürnberg (By)1943
WaA198ecyWgr.z.38c fuseFouquet & FranzRottenburg (BW)1943
WaA201P4902 cm caseHugo SchneiderAltenburg (Th)1939 – 40
WaA201howwooden box for 8,8 cannonEmpe-WerkNiemens (CZ)1943
WaA202binocularsCarl ZeissJena (Th)1933, 36, 39
WaA202bmjbinocularsHensoldtWetzlar (He)
WaA202tape measureGeierLengerich (NW)
WaA203cnbart. fuse – French cannonPresta MetallwerkWuppertal-Elberfeld (NW)
WaA203kpmfor foreign contractorsFranz CorbauBerlin (Be)
WaA204optics
WaA204HohmannKaiserslautern (RP)
WaA204evgMG tool pouchMax OswaldKarlsruhe (BW)
WaA204666meas. InstrumentRudolf DinglingerKöthen (ST)
WaA204wooden ammo box
WaA204avxK43 mag.Südmetall AG,Mussbach (BW)
WaA204medical toolAesculap
WaA204gas-mask partVJW1938 – 39
WaA204horse comb1942
WaA204carbide lampBB1936
WaA204plateBB1936
WaA204P08 hol.Wilhelm BrandHeidelberg (BW)1936, 38, 39
WaA204jvfP08 hol.Wilhelm BrandHeidelberg (BW)1941
WaA204jvfleather goodsWilhelm BrandHeidelberg (BW)1936,38, 39, 41, 44
WaA204tape measureU1937, 43
WaA204gas-mask partAFMA1939
WaA204ebegas-mask partWalterSpeyer (RP)1941
WaA204hjgP38 hol.Kimnach & BrunnKaiserslautern (RP)1941, 43
WaA204gmoP38 hol.Rahm & Kampmann, RBNr 0/0655/0013Kaiserslautern (RP)1944
WaA204dtfwooden ammo boxPrehBad Neustadt (By)1944
WaA204hcgMP40 mag. pouchAlex & Hugo FeldhoffErkrath (NW)1944
WaA204MP44 mag. pouch1944
WaA205fueFlak 8,8 partSkodawerkeDubnica (CZ)
WaA207cipher device ?
WaA207horse saddleOtto KobersteinLandsberg a/W – near Be (PL)1935
WaA208emeart. fuseDeisting & Co.Kierspe (NW)1944
WaA210ejolamp (bakelite)Preßwerk AGEssen (NW)
WaA210(bakelite battery case
WaA210cxbP38 hol., pouch for grenade launcherJoseph MollGoch (NW)1941 – 44
WaA211arcase extractorMauser WerkeBorsigwalde (Be)
WaA211P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA211S/42MG13 mag.Mauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA211S/42GK98kMauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA211S/243G S/243K98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1935 – 36
WaA211243K98k parts for Mauser, Borsigwalde1940
WaA211asr2 cm caseHAKHamburg (Hh)1942
WaA212vehiclesE. H. von LienenBochum (NW)1936
WaA213measure instrumentGebr. WichmannBerlin (Be)
WaA213measure instr umentA.OttKempten (By)
WaA213aufart. fuseMettall Guss u. PresswerkNürnberg (By)1944
WaA214MG34 parts
WaA214K98k parts for Erma
WaA214“S”MG13 mag.1935
WaA214S/147G S/147K98kSauer und SohnSuhl (Th)1935 – 38
WaA214S/17898 bayGebr. HellerMarienthal (Th)1936 – 37
WaA214147K98kSauer und SohnSuhl (Th)1938
WaA214237K98kBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1939 – 40
WaA214duvZF41 mountBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)
WaA214duvK98k, G41 (W), G-K43, flaregunBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1940 – 44
WaA214qnwtriggerg. + winter trigger for K98kLübeck (SH)1942 – 44
WaA214LUK98k floorplate for dou1943
WaA214qnwMP44 mag.Lübeck (SH)1944
WaA214qveK43Berlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)1945
WaA216onmbox for MG ZFSaunierParis (FR)
WaA216S/18598 bay.Elite DiamantwerkeChemnitz (Sn)1936
WaA217cmemetal box for rangefinderWichmannBerlin (Be)
WaA217binocularsOigeeBerlin (Be)
WaA217micro scopeKorthBerlin (Be)
WaA217bwsartillery fuse activation delay time settingKurt PannkeBerlin (Be)
WaA217leather box for battery??llmorgenBerlin (Be)
WaA217leather box for batteryKrieger & FaudtBerlin (Be)1934
WaA217boxesBiedermann & CzarnikowBerlin (Be)1936
WaA217leather box for batteryHensoldtWetzlar (He)1938
WaA217bmkbattery boxSrb & StysPrag (CZ)
WaA217tilt indicator
WaA217cjlMG 42 sightPaul GebhardtBerlin (Be)
WaA218S/18598 bay.Elite DiamantwerkeChemnitz (Sn)1937
WaA21898 bay.Elite DiamantwerkeChemnitz (Sn)1937 – 40
WaA218i98 bay.Elite DiamantwerkeChemnitz (Sn)1941
WaA219RG34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (SA)1935 – 36
WaA219S/24298 bay.Solinger Axt u. HauerfabrikSolingen (NW)1936 – 37
WaA220S/178G98 bay.Gebr. HellerMarienthal (Th)1935
WaA220cxk2 cm fuseKontaktwerk Josef BühlerFreiburg (BW)1943 – 44
WaA221dK98k parts for GustloffBrehmerLeipzig (Sn)
WaA221fK98k parts for GustloffKarl HeiseLeipzig (Sn)
WaA221K98k parts for BSW1939
WaA221K98k parts for Gustloff1941
WaA221eK98k parts for GustloffHermann KöhlerAltenburg (Th)1942
WaA222rajammo case
WaA222acbart. fuseRheinisch-Westfälisches KunststoffwerkMühlheim (NW)1943 – 44
WaA223ejcminesPreussagRüdersdorf (Bb)1942
WaA225P1993,7 cm caseMonheimer Ketten- u. MetallwarenindustrieMonheim (NW)1936
WaA225KyRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1936 – 40
WaA225bwo3,7 cm caseRheinmetall-BorsigDüsseldorf (NW)1942
WaA225rdf8,8 cm gren.WASAGReinsdorf (Sn)1943
WaA227rdf8,8 cm gren. partsWASAGReinsdorf (Sn)1939
WaA229S/23898 bay.Dürkopp-WerkeBielefeld (NW)1935 – 36
WaA230DL2273,7 cm grenade partNähmatagRadebeul (Sn)1936
WaA231P4142 cm caseSilva MetallwerkeMagdeburg – Neustadt (ST)1937 – 38
WaA232P1202 cm caseDynamit AGHannover-Empelde (Ni)1937 – 39
WaA232emp2 cm caseDynamit AGHannover-Empelde (Ni)1943 – 44
WaA234MG08 water box
WaA234carbide lampA. SartoriusWuppertal (NW)1936
WaA234Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1936
WaA234pioneer axe, pliers1936
WaA234leather goodsKarl BarthWaldbröhl (NW)1936
WaA236P08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1936
WaA238MG34 bolt part
WaA239Rhs195bomb fuze1937
WaA240part of V2 rocket
WaA241S/42K98kMauser WerkeOberndorf (BW)1935
WaA24398 bay.Mundlos AGMagdeburg (SA)1938 – 39
WaA243RG34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (SA)1938 – 40
WaA243abRG34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (SA)1940 – 42
WaA243ab98 bay.Mundlos AGMagdeburg (SA)1941, 42
WaA244P9010,5 cm ammoBergmann Elektr. WerkeWilhelmsruh (Be)1936
WaA244S903,7 mm ammoBergmann Elektr. WerkeWilhelmsruh (Be)1937
WaA24490fuseBergmann Elektr. WerkeWilhelmsruh (Be)1939
WaA244arl2 cm fuseBergmann Elektr. WerkeWilhelsruh (Be)1942
WaA247ignition 28Dynamit AGFörde (?)1938
WaA250measuring toolW. GöhlersFreiberg (Sn)
WaA25098 bay.F. HerderSolingen (NW)1937
WaA2514142 cm caseSilva-MetallwerkeMagdeburg (SA)1938
WaA251Star mod. B pist.Star B. Echeverria S.A.Eibar (ES)
WaA251Astra 300 pist.Unceta y Compania S.A.Guernica (ES)
WaA251French Unique mod. 16, 17 + Kriegsmodell pist.Manufacture D’Armes des Pyrenees, Hendaye(FR)
WaA251MAB mod. D pist.Manufacture D’Armes des BayonneBayonne (FR)
WaA251jwh98 bay., K98k lower band for Gustloff 43, G41and G43 cross lugManufacture d’Armes Chatellerault (MAC)(FR)1941 – 44
WaA2511935A French pist. #550 and upSocieté Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM) (see 655)(FR)1941 – 44
WaA253M/1922 sabre
WaA253S/17498 bayWKCSolingen (NW)1935 – 37
WaA253S/17398 bay.A. CoppelSolingen (NW)1936
WaA253S/17698 bay.WeyersbergSolingen (NW)1936
WaA253S/17898 bay.Gebr. HellerMarienthal (Th)1936
WaA253S/17598 bay.HöllerSolingen (NW)1936 – 37
WaA253S/24298 bay.Solinger Axt u. HauerfabrikSolingen (NW)1936 – 37
WaA253S/15598 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1937
WaA25398 bay.Berg & Co.Solingen (NW)1937 – 39
WaA25398 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1937 – 39
WaA25398 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1937 – 40
WaA25398 bay.F. HerderSolingen (NW)1937 – 40
WaA25398 bay.Carl EickhornSolingen (NW)1937 – 40
WaA25398 bay.WKCSolingen (NW)1937, 38, 40
WaA25398 bay.Ernst Pack u. SöhneSolingen (NW)1937, 39, 40
WaA25398 bay.A. CoppelSolingen (NW)1937, 39, 40
WaA253S/17298 bay.Carl EickhornSolingen (NW)1937, 40
WaA253cof98 bay.Carl EickhornSolingen (NW)1941
WaA25398 bay.Clemen & JungSolingen (NW)1938 – 39
WaA25398 bay.P. WeyersbergSolingen (NW)1938 – 40
WaA25398 bay.F. W. HöllerSolingen (NW)1938 – 40
WaA253ddl98 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1940
WaA25398 bay.Mundlos AGMagdeburg (SA)1940
WaA254cndMP40 trigger housingNational Krupp Registrier KassenBerlin-Neukölln (Be)1943
WaA254MP44 trigger housingNational Krupp Registrier KassenBerlin-Neukölln (Be)1944 –
WaA255ctdMP44 mag.Anton ReicheDresden (Sn)
WaA258drhart. fuzeThielRuhla (Th)
WaA258bpmfuse 8,8 cmMIFASangerhausen (Sn)1942
WaA258hhjart. fuseThielRuhla (Th)1943
WaA2626×30 field-glassCarl ZeissJena (Th)
WaA263fuse1937?
WaA265KyRG34 cln. KitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1936 – 37
WaA266BMW engine R351938
WaA269domrifle grenade partWestfälische MetallindustrieLippstadt (NW)
WaA269fork-spoonWMI1937
WaA270arx4 cm caseCollis MetallwerkeWesthausen, Aalen (BW)1941
WaA271asr2 cm case – 2,5 cm caseHAK – Hanseatisches KettenwerkHamburg (Hh)1942
WaA271rrm2 cm caseHAK – Hanseatisches KettenwerkHamburg (Hh)1945
WaA273agogas mask partE. LuftTetschen (CZ)1941
WaA275rdfignitionWASAGReinsdorf (Sn)
WaA276P13114,9 cm ammoD. W. M.Borsigwalde (Be)1936
WaA277Julius PintschBerlin (Be)
WaA278measure instrumentFranz KuhlmannRüstringen i/O (Ni)1934
WaA278leather pouchFranz KuhlmannRüstringen i/O (Ni)1936
WaA279MG belt
WaA279flrgn. hol.C. OttoPinneberg (SH)1938
WaA279pouchKroymann & Co.Hamburg (Hh)1937, 40
WaA279binocular caseKroymann & Co.Hamburg (Hh)1939
WaA279pouchSachs & DeisselbergHamburg (Hh)1940
WaA279dtv1922 Brng.hol. PP hol.C. O. GehrckensPinneberg (SH)1940 – 42, 44
WaA279binocular case1941
WaA279dtvP08 hol.C. O. GehrckensPinneberg (SH)1941
WaA279dtuG. J. EntsinkOhrdruf (Th)1941
WaA279dlu, DLUP08 hol.E. LüneschlossSolingen (NW)1943
WaA279tjgMP3008Hamburg area1945
WaA280caliber drift
WaA280ayfK98k floorplateErmaErfurt (Th)
WaA280cpwMG34 partClaes & Co.Mühlhausen (Th)
WaA280S/27K98kErma und GeipelErfurt (Th)1935 – 37
WaA280K98k bolt stop for Sauer1936
WaA280cal. .22 conversion kit, receiver, bolt, magazineErmaErfurt (Th)1937 – 38
WaA280K98k stock parts for BSW1938
WaA280S/243, 243K98kMauser WerkeBorsigwalde (Be)1938
WaA28027, ayfMP38ErmaErfurt (Th)1938 – 41
WaA2802 cm Flak mag.Olympia BüromaschinenwerkeErfurt (Th)1939
WaA28027, ayfMP40ErmaErfurt (Th)1940 – 43
WaA28027K98kErmaErfurt (Th)1938 – 40
WaA2802 cm mag.StubgenErfurt (Th)1939
WaA280axK98kFeinmechanische WerkeErfurt (Th)1940 – 41
WaA280ayfflare gunErmaErfurt (Th)1941
WaA280ceK98kSauer und SohnSuhl (Th)1942 – 44
WaA280ayfMP44 mag.ErmaErfurt (Th)1944
WaA280qlvMP44 mag., MP44 parts1944 – 45
WaA282fercartridgesMetallwerk WandhofenSchwerte (NW)1942
WaA285wooden ammo box
WaA285P3272 cm caseOrga AGNürnberg (By)1940
WaA285P08 hol.Carl AckvaBad Kreuznach (RP)1940
WaA286hol. for field telephone partsKarl SeegerOffenbach /Main (He)1935
WaA286horse saddle—–ury & Co1936
WaA286horse saddleCarl BusseMainz (RP)1936
WaA286flrgn. hol., knapsackCarl BusseMainz (RP)1937
WaA286box for MG bands1938
WaA286Mauser HSc hol.G. GenschowHachenburg (RP)1938, 40 – 42
WaA286Carl BusseMainz (RP)1939
WaA286P08 hol.Carl BusseMainz (RP)1939 – 41
WaA286MG tool bagCarl AckvaBad Kreuznach (RP)1939 – 40
WaA286P08 hol.Carl AckvaBad Kreuznach (RP)1940
WaA286P38 hol.G. GenschowHachenburg (RP)1940
WaA286P38 hol. Changed for P39(t)G. GenschowHachenburg (RP)1940
WaA286dostoolMANAugsburg (He)1941
WaA286jkhhorse leather equipmentCarl BusseMainz (RP)1941
WaA286jkhP08 hol.Carl BusseMainz (RP)1941
WaA286tool1941
WaA286jkhBrng. HP hol.Carl BusseMainz (RP)1941 – 44
WaA286jhgMauser HSc hol.G. GenschowHachenburg (RP)1941 – 42
WaA286jhgSauer 38H hol.G. GenschowHachenburg (RP)1942
WaA286jhgP38 hol.G. GenschowHachenburg (RP)1942 – 44
WaA286fyrammo cradle for French 7,5 cmGebr. MüllerWorms (RP)1943
WaA286jkhBrng. HP hol.Carl BusseMainz (RP)1943
WaA288sxk2 cm magazine
WaA288cpj2 cm Flak partsHavelwerkBrandenburg (Bb)
WaA288czs2 cm fuseBrennabor WerkeBrandenburg (Bb)1943 – 44
WaA288afvMP44, StG44Hugo SchifferLüdenscheid (NW)1945
WaA289CwwCarl WeissBraunschweig (Ni)1942
WaA294P4902 cm caseHugo SchneiderAltenburg (Th)1940
WaA295firing pin for cannon
WaA298S323MG lafetteBrandenburger Fahrrad und MotorradwerkBrandenburg (Bb)1936
WaA300jwaMKb42 mag. PouchMoritz StecherFreiberg (Sn)
WaA300euhrifle grenade launcer sight, flare gunMeinel-ScholerKlingenthal (Sn)
WaA300transport box
WaA300Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1937
WaA300cutlery, plateEFG1939
WaA300red cross boxHeinrich Var—— ??Osnabrück (Ni)1939
WaA300tape measureMassi1939
WaA300fork-spoonGAG1939
WaA300eueP08 hol.Otto ReichelLengefeld (Sn)1939 – 43
WaA300manometerH. F. S. C.1940
WaA300eueP38 hol.Otto ReichelLengefeld (Sn)1942 – 43
WaA300bnegg grenadeAllgemeine ElectricitätsgesAnnaberg (Sn)1941
WaA300dvntool – threadH. F. SchnickeChemnitz (Sn)1941, 43
WaA300dvncallipersH. F. SchnickeChemnitz (Sn)1943
WaA300jwaP38 hol.Moritz StecherFreiberg (Sn)1941 – 42
WaA300jwahorse saddleMoritz StecherFreiberg (Sn)1940, 42
WaA300evvMG band box, acces. BoxF. A. Anker & SohnJöhstadt (Sn)1942
WaA300bdk2 cm magazine boxSchneiderwerke, St. IngbertSaar (Sl)1942
WaA300bdkMG34 cleaning fluid canSchneiderwerke, St. IngbertSaar (Sl)1943
WaA301field kitchen
WaA302tape measure – 25m
WaA303K98k ar parts1942
WaA304cable drumA. Fahr1940
WaA308very late K43 parts1945
WaA312ABPjerry canAmbi-Budd PresswerkBerlin (Be)1942 – 43
WaA313ab2 cm Flak partsMundlos AGMagdeburg (SA)
WaA313ab98 bay.Mundlos AGMagdeburg (SA)1942, 44
WaA313abRG34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (SA)1943 – 44
WaA314gfa3,7 cm ammoOtto Fuchs, MetallwerkeMeinerzhagen (NW)
WaA314S338art. fuseOtto Fuchs, MetallwerkeMeinerzhagen (NW)1940
WaA315enigma
WaA315leather pouchCobauBerlin-Reinickendorf (Be)1936
WaA315telephone systemOGG ?1937
WaA315el. cable plug1938
WaA316calculating toolMK
WaA317ZF4 wooden case
WaA318rocket part1944
WaA319cdfminesWeseler MaschinenbauWesel (NW)1944
WaA320metal drum
WaA320bwzgas-maskAuerOranienburg (Be)
WaA320fuse, el.EKI
WaA320cleaning brush for MG
WaA320gas-mask1936
WaA320gas-maskAB1937 – 39
WaA320crtgas-maskClora AtemschutzgeräteSchwäbisch Gmünd (BW)1940
WaA321P2223,7 cm caseSils van de Loo & Co.Fröndenberg (NW)1937
WaA321P4142 cm caseSilva MetallwerkeMagdeburg-Neustadt (SA)1939
WaA321coxMP40 slingOtto Ernst BuschEisleben (SA)1943
WaA323P08 hol.A. FischerGuttstadt (PL)1938 – 39
WaA325Rg34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1936
WaA3252cm Flak part
WaA326binocular caseBusch1935, 37
WaA326binocular case1941
WaA326fwqsupport frame for rangefinderSaalfelder ApparatebauSaalfeld/Saale (Th)1943
WaA326blcbinocular caseCarl ZeissJena (Th)1944
WaA327P08 hol.Joseph MollGoch (NW)1939
WaA327S4 250 motorcycleSteyr-Daimler PuchGraz (AT)1941
WaA329P3823,7 cm caseHanseatisches KettenwerkHamburg (Hh)1937
WaA329P3822 cm caseHanseatisches KettenwerkHamburg (Hh)1937, 39, 40
WaA330lamp (bakelite)PS
WaA330horse leather equipmentKoch & BenningWuppertal (NW)
WaA330canon muzzle protector
WaA330P08 hol.Ruffel und BornsHannover (Ni)1936
WaA330A. WaldhausenKöln (NW)1937
WaA330pouchHeinrich VordembergeOsnabrück (Ni)1937
WaA330P08 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1937 – 39
WaA330P08 hol.G. PassierHannover (Ni)1939
WaA331handgrenade part
WaA331igniter for handgrenade1937
WaA332esobinocularsRodenstockMünchen (By)
WaA334enlFlak 8,8 firing pinAEG Allg. ElektricitätsgesellschaftHenningsdorf (Bb)
WaA334enl2 cm fuseAEG Allg. ElektricitätsgesellschaftHenningsdorf (Bb)1944
WaA337G. GenschowBerlin (Be)1936
WaA337Franz u. Karl VoegelsKöln (NW)1936
WaA337va5 cm ammoKabel- und Metallwerke NeumeyerNürnberg (By)1944
WaA338electronicsLorenz, BoasBerlin (Be)1936
WaA338morse key1937
WaA339P1982 cm caseMetallwarenfabrik TreuenbritzenRoederhof (Bb)1939 – 40
WaA339amhart. fuseHans Büllmann-WerkeGablonz (CZ)1943
WaA342leather bagBollmannTuttlingen (BW)1943
WaA350fieldphoneSi & Co.1937
WaA352DL6093,7 cm grenade partRichard Stock & Co.Güntersberge (SA)1938
WaA3542 cm werkzeug patronePolteMagdeburg (SA)
WaA354ava8,8 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1941
WaA354hac2 cm werkzeug patroneOtto SchulzBerlin (Be)1942
WaA354auxkurz ammoPolteMagdeburg (SA)1942 – 45
WaA355hecMG42 bipodSteinbach & VollmannHeiligenhaus (NW)
WaA357aux3,7 cm ammoPolteMagdeburg (ST)
WaA35798 bay.F. HerderSolingen (NW)1937
WaA357dkr2 cm FlakHenschelKassel (He)1942
WaA357aqsart. fuseSüddeutsche ArmaturenfabrikHeidenheim (BW)1943
WaA358barrage baloonBad Saarow (Bb)1940
WaA358fuse French 7,5 cm cannon1942
WaA358not existingP38 magazine
WaA359weapons tool
WaA359MG34 bolt part
WaA359S/147, 147K98k rec. + r. sight for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1936 – 38
WaA359147K98k rec. + stock for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1939
WaA359480PP, PPK P38Carl WaltherZella-Mehlis (Th)1939, 40
WaA359147K98k rec. for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1940
WaA359acPP, PPK, P38Carl WaltherZella-Mehlis (Th)1940 – 45
WaA359axK98k rec. for ERMACarl WaltherZella-Mehlis (Th)1941
WaA359ceK98k rec. + r. sight for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1941 – 42
WaA359acG41, G/K43Carl WaltherZella-Mehlis (Th)1941 – 45
WaA359MP44 small parts1944 – 45
WaA359ceK98k rec. for SauerCarl WaltherZella-Mehlis (Th)1943
WaA360DWMLübeck-Schlutup (SH)
WaA360flare pistol round
WaA361117B50 kg bomb1939
WaA366kgxfood containerEmaillierwerk KroneOelde (NW)1944
WaA369?whwooden box1942
WaA372fb2 cm caseMansfeld AGRothenburg/Saale (SA)1942
WaA374safety for K98k Mauser O.1936
WaA374P1508,8 cm caseJulius Pintsch KGWerk Fürstenwalde / Spree (Bb)1940
WaA374auv8,8 cm caseJulius Pintsch KGWerk Fürstenwalde / Spree (Bb)1941
WaA375Rhs357bomb fuse1940
WaA376field phone, morse device
WaA376contactF. R.1938
WaA377Werk MagirusUlm (BW)
WaA378besart. fuseH. KimmelMünchen (By)1944
WaA379ebrammo boxWestermannNeheim-Hüsten (NW)1939
WaA380MGZ 34VoigtländerBraunschweig (Ni)
WaA380calculating toolGebr. WichmannBerlin (Be)
WaA380optics caseGebr. WichmannBerlin (Be)
WaA382carbide lamp
WaA383binocular caseP. H. Riebel & SöhneIngolstadt (By)1939
WaA383leather case
WaA383bmoP38 hol.Hans Deuter RB.Nr. 0/0836/0029Augsburg (By)1941
WaA383rocket part1944
WaA383TJKMP30081945
WaA384bvwart.fFuzeJurk SirenenfabrikRadeberg (Sn)1944
WaA387lamp (bakelite)
WaA387reworked MP40 magHaenelSuhl (Th)
WaA387eqfKarl BöckerWaldbröhl (NW)1936
WaA387P08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1936
WaA387gas-mask field gearA. WaldhausenKöln (NW)1936
WaA387fuse 29Richard Rinker1940
WaA387P08 hol.G. GenschowBerlin (Be)1936 – 37
WaA387F. u. K. VoegelsKöln (NW)1936 – 40
WaA387wire cutterHugo LindnerSolingen (NW)1937
WaA387P08 hol.F. u. K. VoegelsKöln (NW)1937- 39
WaA387hoof tongsGustav Klath- – – –1937
WaA387flrgn. hol.Karl Barth1937
WaA387ewxFranz u. Karl VoegelsKöln (NW)1941
WaA387eeo8,8 cm caseD. W. MPosen (PL)1942 – 44
WaA392bunker lamp
WaA392cwwCarl WeissBraunschweig (Ni)
WaA392cwwP08 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1942
WaA392arrRG34 cln. kitBraunschweigische BlechwarenfabrikBraunschweig (Ni)1942 – 45
WaA392cwwP38 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1943
WaA392bnf7,5 cm ammoMetallwerk WolfenbüttelBraunschweig (Ni)1944
WaA392rcoRG34 cln. kitBraunschweigische BlechwarenfabrikBraunschweig (Ni)1945
WaA395truck-bodyBüssing NAGElbing (PL)1938
WaA397Bosch part on Horch 901
WaA397clock & wooden standKienzle Uhrenfabriken1941 – 42, 44
WaA397cxhart. fuseKienzle UhrenfabrikenSchwenningen am N. (BW)1942
WaA398amhart. fuseHans Büllmann-WerkeGablonz (CZ)1943
WaA400flrgn. hol.L. A. S. ?1937
WaA400pouch for clockBöttcher & RennerNürnberg (By)1937
WaA400P08 hol.L. A. S. ?1939
WaA400SchultzAugsburg (By)1939
WaA400gun toolM. HiessingerNürnberg (By)
WaA400acbRheinisch-Westfälishes KunststoffwerkKettwig (NW)1944
WaA402awbstirrupSchmöle & CoMenden (NW)1942
WaA403(CZ)
WaA406P2,0 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1937
WaA406P3,7 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1935, 1936, 38
WaA406wooden boxArnold1936
WaA406P10,5 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1936 – 37
WaA406P2 – 7,5 – 8,8 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1938
WaA406P.M.wooden ammo box1938
WaA409volt-meter, radio tube
WaA409clockKöhler & Co.Nürnberg (By)
WaA410el. meas. equipment, ohm meterMetrawattNürnberg (By)
WaA410fscfield phoneMikrofonaMeseritz (PL)
WaA411K98k rec. on Erma1936
WaA411cqrflrgn. hol., telephone hol.Lederwerk SedimaFinkenwalde, Stettin (PL)1940
WaA412scope leatherGeyber & Co.Berlin (Be)
WaA412binocular caseCarl ZeissJena (Th)
WaA412P3417,5 cm ammoAugust EndersOberrahmede (NW)1937
WaA413metal food containerMN1937, 38
WaA413ABPjerry canAmbi-Budd PresswerkBerlin (Be)1939
WaA414scope leather
WaA414wooden box for scopeE. LeitzWetzlar (He)
WaA414binocularsE. LeitzWetzlar (He)
WaA414meas. instrumentKrempWetzlar (He)
WaA414bmjbinocularsHensoldtWetzlar (He)
WaA414bmjscope leatherHensoldtWetzlar (He)1938,42 – 43
WaA416gqmMP40 mag. partLoch & HartenbergerIdar-Oberstein (RP)
WaA416Kimnack & BrunnKaiserslautern (RP)1939 – 40
WaA416fork-spoon,food containerMN1937, 38
WaA416P39(t) hol.Deutsche LederwerkstättenPirmasens (RP)1940
WaA416P08, P38 hol.DLWP1940
WaA416auofood containerMetallindustrieNeunkirchen (Sl)1941
WaA416hjgKimnack & BrunnKaiserslautern (RP)1941
WaA416bmlP38 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1941
WaA416jlnDeutsche LederwerkstättenPirmasens (RP)1941
WaA418food containerFisslerIdar-Oberstein (RP)1938
WaA421P21810,5 cm case howitzer 18/40Benteler-WerkeBielefeld (NW)1937
WaA424RhSart. grenade partRheinmetallSömmerda (Th)1937
WaA426bpsgas-maskMetzeler GummiwerkeMünchen (By)1941
WaA427folding shovelVBW
WaA4272 cm ammo1936
WaA4282 cm case
WaA429map desk
WaA429gwrart. slide ruleDennert & PapeHamburg (Hh)1943
WaA434art. fuse1939
WaA439S/24498 bay.Mundlos AGMagdeburg (SA)
WaA439RG34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (SA)1936 – 37
WaA442KyRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1936 – 39
WaA444radioR1938
WaA444el. equipmentRuhstratGöttingen (Ni)1945
WaA444el. cable plug
WaA444electronicsPhywe, ImperialGöttingen (Ni)
WaA445gas-mask part
WaA445KyRG34 cln. kitKyffhäuserhütte (Paul Reuss)Artern (Th)1937
WaA445fsxflrgn. hol.Albin ScholleZeitz (SA)1940 – 42
WaA445fsxP38 hol.Albin ScholleZeitz (SA)1941 – 43
WaA445jrtmetal ammo boxOpel & KühneZeitz (SA)1942
WaA446gyphorse leather equipmentHansen & BraunSolingen (NW)1944
WaA446eypMP40 – MP44 pouchRudolf VordembergeOsnabrück (Ni)1944
WaA448tellermine 35
WaA448fuse 29Richard Rinker1940
WaA448ewywooden box for threading toolsMeller MöbelfabrikMelle (Ni)1944
WaA449zssilencer 7X1938
WaA453RG34 cln. kitG. AppelSpandau (Be)1937
WaA455horse leather equipmentJ. M. EckartUlm (BW)1936
WaA455Hans RömerNeu-Ulm (By)1937
WaA455pouch, first aidK. Hollmann1937
WaA455horse saddleSA1938
WaA455Henseler und Co.Neu-Ulm (By)1939
WaA455BBMKb42 mag.1942
WaA455ansteel boxC. Beuttenmüller & CieBretten (BW)1943
WaA455f?q / kzo8,8 cm caseDillinger HüttenwerkeDillingen (Sl)1944
WaA456gaqflrgn. hol.Otto StephanMühlhausen (Th)1942 – 43
WaA463avt2 cm caseSilva MetallwerkeMagdeburg –Neustadt (SA)1944
WaA467fuse1939
WaA468horse leather equipmentHugo DiesenerWerningerode (SA)
WaA469euhrifle grenade launcer sightMeinel-ScholerKlingenthal (Sn)
WaA470vehicleStoewer-WerkeStettin (PL)1940
WaA472bdrtelephone equipmentR. EhrhardtPössneck (Th)see 861941
WaA476gas-mask
WaA480oil-can
WaA480M24 stick grenade1940
WaA480gqmK98k buttplate for Mauser BLoch & HartenbergerIdar-Oberstein (RP)1944
WaA480barrel for a K98k dou1944
WaA486MG band box
WaA488ayd2 cm mag.Fr. StübgenErfurt (Th)
WaA488gyuart. fuseMichera, Gebr.Stare-Tura (SK)1943
WaA491fuse container
WaA492clock & wooden standKienzle Uhrenfabriken1937
WaA494aufart. fuseMetall Guss u. PresswerkNürnberg (By)1943 – 44
WaA495panzerbüchse 39 part
WaA495sxk2 cm mag.
WaA4955672 cm FlakHavelwerkBrandenburg (Bb)1940
WaA497bprMG34 partsJ. GrossfussDöbeln (Sn)
WaA497963box for MG bandsJ. GrossfussDöbeln (Sn)1940
WaA497brgK98k buttplateH. W. SchmidtDöbeln (Sn)1940 – 43
WaA497bprG41(W) buttplateJ. GrossfussDöbeln (Sn)1940
WaA497bprK98k partsJ. GrossfussDöbeln (Sn)1942
WaA497bprfirst aid kitJ. GrossfussDöbeln (Sn)1944
WaA500RG34 cln. kitG. AppelBerlin-Spandau (Be)1937 – 38
WaA502fbupart of V2 rocketMABAGNordhausen (Th)
WaA504ear phone
WaA504electronic switchMikrofona, Gebr. KnotekPrag (CZ) or Meseritz (PL)1943
WaA504radioBlaupunktBerlin (Be)1943
WaA506field phone
WaA506electronicsC. Lorenz AGBerlin (Be)
WaA506electronicsTelefunkenRiga (LV)
WaA5098,8 cm Flak grenade part
WaA512crcartridge gaugeZander & OpitzBerlin (Be)1944
WaA513MP38u.40 mag. Po.A. GrüllWien (AT)1941
WaA513gaqMP44 mag. Po.Otto StephanMühlhausen (Th)1944
WaA513ojxMP44 mag. Po.Dt. KunstlederwerkeWolfgang, Hanau (He)1945
WaA514qwm3,7 cm fuse1945
WaA515horse leather equipment
WaA517radio tubeTelefunkensee 617
WaA517dpvart. fuseZeiss-IkonDresden (Sn)1944
WaA518British Enfield spike bayonetmarked WaA518
WaA519cofMG42 toolCarl EickhornSolingen (NW)
WaA519cofMG42 partCarl EickhornSolingen (NW)
WaA519cqh98 bay.Clemen & JungSolingen (NW)1941 – 44
WaA519ddl98 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1942 – 43
WaA519agv98 bay.Berg & Co.Solingen (NW)1942 – 44
WaA519asw98 bay.F. u. K. HörsterSolingen (NW)1942 – 44
WaA519cof98 bay.Carl EickhornSolingen (NW)1942 – 44
WaA519ffc98 bay.F. HerderSolingen (NW)1942 – 44
WaA519fnj98 bay.A. CoppelSolingen (NW)1942 – 44
WaA519fze98 bay.F. W. HöllerSolingen (NW)1942 – 44
WaA519cvl98 bay.WKCSolingen (NW)1942 – 44
WaA519clc98 bay.Rich. HerderSolingen (NW)1942 – 44
WaA519crs98 bay.P. WeyersbergSolingen (NW)1942 – 45
WaA519cul98 bay.E. PackSolingen (NW)1943 – 44
WaA519pyy98 bay.Berg & Co.Solingen (NW)1944
WaA519sgx98 bay.F. u. K. HörsterSolingen (NW)1944 – 45
WaA522Phänomen Granit Kübel- und KrankenwagenAugust NowackBautzen (Sn)1938
WaA522MotorcyclePhänomen-WerkeZittau (Sn)1941
WaA531Blitz truckOpelBrandenburg (Bb)1937
WaA533wire-cutter
WaA533bydgas-maskDrägerwerkLübeck (SH)1938, 44
WaA533bwzhorse gas-maskAuer-GesellschaftOranienburg (Bb)1943
WaA536Rg34 cln. kitMundlos AGMagdeburg (ST)1937 – 38
WaA537ddl98 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1943 – 44
WaA538tape measure1939
WaA538cmebox for meas. InstrumentWichmannBerlin (Be)
WaA538antenna partsWichmann
WaA538cmemeas. InstrumentWichmannBerlin (Be)1941
WaA540mine fuseRR 507Bielefeld (NW)1939
WaA540MG band boxWS1938 – 39
WaA542petrol can
WaA542jvbscope can, metal containerWessel & MüllerLuckenwalde (Bb)
WaA542cjs2 cm magazineKallenbachLuckenwalde (Bb)
WaA542gcbtape measureAdolf Grohmann & SohnWürbenthal Süd (CZ)
WaA542oil canKMF
WaA542bakelite box for fuseRichard Rinker1939
WaA543bxxoptical partAskania-Werke AGBerlin – Mariendorf (Be)1940
WaA543nbepanzerschreckHASAGTschenstochau (PL)
WaA544bzpart. fuseA. GautierCalmbach/Enz (BW)1942
WaA547jzbbarbed wire cutterCarl MesenhöllerRemscheid-Hasten (NW)
WaA54798 bay.Dürkopp-Werke1938 – 39
WaA547pioneer pouch——udbrask—eldt1940
WaA548sapper ignitorSiemens1938
WaA556P3977,5 cm ammoMeta MetallwerkArnstadt (Th)1939
WaA556dwxfuseSchmöle & Co.Bad Zungen (Th)1944
WaA556wa7,5 cm ammoHugo SchneiderLeipzig (Sn)1944
WaA556eeuMP44 stock partWestthüring MetallfabrikenSchmalkalden (Th)1944 – 45
WaA560fuses & metal box for fuseRichard Rinker1939
WaA562handgrenade part
WaA568gcqfolding shovelHeinrich Jung & SohnHalver (NW)1941
WaA571field phone1937
WaA573pliersHa-So
WaA577el. equipm.Siemens & HalskeBerlin (Be)1938, 42
WaA579P948,8 cm ammoKabel und Metallwerk NeumeyerNürnberg (By)1938
WaA580ohm meterHartmann & Braun
WaA582handgrenade
WaA582gas-mask partHaller1939
WaA584el. equipm.SeibtBerlin (Be)
WaA584el. equipm.Baco, LinkeBerlin (Be)
WaA584el. equipm.Varta, PfalzgrafBerlin (Be)
WaA584ear phoneF. L.1943
WaA584el. equipm.B & G1944
WaA584lead collector1944
WaA586el. equipm.
WaA588org. stamp exists
WaA588el. cable1939
WaA588hand sirenHelinHagen-Vorhalle (NW)1939
WaA589airfilterDelbagBerlin (Be)
WaA591trucks, carsDaimler-BenzSindelfingen (BW)1940
WaA595Rh.Sgrenade partsRheinmetall-BorsigSömmerda (Th)1939
WaA596exs2 cm fuseSils van de LooHameln (Ni)1943
WaA597aujart. fuseMonheimer Ketten u. Metallwaren-industrieMonheim (NW)1943
WaA597edbart. fuseMatthias HohnerTrossingen (BW)1943
WaA598truckHansaBremen (Hb)1938
WaA600gld2 cm fuseButzke-WerkeBerlin (Be)1943
WaA601bowammo box – steelDresbach & CieHalver (NW)1940
WaA606measuring tool
WaA60618 mm tool
WaA606pliersH
WaA606fork-spoon
WaA607VZ24 assemblingWaffenw. BrünnBystrica (SK)1940
WaA607VZ24 rew. Bay.Waffenw. BrünnBystrica (SK)1940
WaA607P14A3,7 – 4,7 – 10 and 15 cm ammoWaffenw. BrünnBystrica (SK)1939 – 40
WaA60714AMG34 boltWaffenw. BrünnBystrica (SK)
WaA613FN 10/22 pistolF. N.Lüttich (BE)Tennert1941
WaA613F. N.Lüttich (BE)Tennertsep40 –apr41
WaA615fscfield phoneMikrofonaMeseritz (PL)1941
WaA617radio1939
WaA617electronicsTelefunkenBerlin (Be)
WaA617electronicsTelefunkenErfurt (Th)
WaA618el. plug
WaA618field phoneERKABerlin (Be)1942
WaA618P315panzerbüchsepatroneMärkisches WalzwerkStrausberg (Bb)1939
WaA622bzz2 cm fuseI. G. FarbenindustrieMünchen (By)1943
WaA623Radom (PL)
WaA623P35(P) pistolInspected at Steyr
WaA623P35(P) hol.
WaA623660K98kSteyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1939
WaA623660G29/40Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1939 – 40
WaA623bnzK98k, MP40,Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1940 – 45
WaA623bnzMG34Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1940 – 41
WaA623bnzMP40Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1941 – 44
WaA623flrgn. hol.Carl BudischowskyWien (AT)1942
WaA623bnz, swjMG42Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1942 – 45
WaA623bnzMP44Steyr-Daimler-PuchSteyr (AT)1944 – 45
WaA627blvart. fuseErhard SchmidtBromberg (PL)1943 – 44
WaA628leather for spade
WaA634fuse for tellermineRichard Rinker1940
WaA637aqsmortar fuseSüddeutsche ArmaturenfabrikHeidenheim (BW)1943
WaA637cxxFlak 8,8 cm partJ. M. VoithHeidenheim (BW)1944
WaA640dudwooden ammo boxFritz SeitzWürzburg (By)1941
WaA640bmdMax MüllerNürnberg (By)1941 – 42
WaA640ergA. DöppertKitzingen (By)1941 – 42
WaA640H. D.1942
WaA640dugbox for panzerfaustJunge & JordanOstheim/Rhön (By)1944
WaA641dluP08 hol.E. LüneschlossSolingen (NW)1941
WaA641dluP38 hol.E. LüneschlossSolingen (NW)1943 – 45
WaA641horse shoe keyA.P.1943
WaA641gyrpioneer toolHugo LindnerSolingen (NW)1941, 43
WaA641hecZB26 mag.Steinbach & VollmannHeiligenhaus bei Velbert (NW)1942
WaA642dwcK98k buttplateBoehmeMinden (NW)
WaA642hyoMG42 barrel chromeHeinrich ReiningDüsseldorf (NW)
WaA647brc2 cm Flak magazineFr. Weber & Co.Berlin (Be)
WaA647brcbox for MG bandsFr. Weber & Co.Berlin (Be)1941
WaA647brcMG34 barrel containerFr. Weber & Co.Berlin (Be)1943
WaA648P3158 mm AT ammo + 2 cm ammoMärkisches WalzwerkPotsdam (Bb)1939
WaA655MauserM34 pist.Mauser WerkeOberndorf (BW)1939 – 41
WaA65542P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1939 – 41
WaA65542K98kMauser WerkeOberndorf (BW)1940
WaA6551935A French pist. (first 550)S. A. C.M. (see 251)(FR)1940
WaA65598 bay.J. Sch.1940 – 41
WaA65598 bay.J. Sch.1940 – 41
WaA655MauserHSc pist.Mauser WerkeOberndorf (BW)1941
WaA655byfK98k, P08Mauser WerkeOberndorf (BW)1941
WaA6567,5 cm primer1939
WaA659truckSteyr Sauer WerkeWien (AT)1944
WaA660gear for trailerB V V
WaA665P4563,7 cm Flak ammoMetall un. EisenNürnberg (By)1939 – 40
WaA662haywooden boxChr. OestreichNeu Isenburg (He)1943
WaA668box for MG bandsMerz WerkeFrankfurt (He)1940
WaA668leather for spadeSeegerOffenbach /Main (He)1940
WaA668jhzcover for K98k rear sightJean WeipertOffenbach /Main (He)1941
WaA668R. ReinhardtPössneck (Th)1941
WaA668P27(t) hol.
WaA668gfgflrgn. hol.Carl HeptingStuttgart (BW)1942
WaA668hlvBrng. HP hol.Maury & Co.Offenbach (He)1943 – 44
WaA668jhzJean WeipertOffenbach (He)1941 – 42
WaA668gjhP08 hol.R. ConteOffenbach (He)1942
WaA668gybsling for MGW. F. BauerOffenbach (He)1943
WaA668gjjhorse leather equipmentKarl SeegerOffenbach (He)1943 – 44
WaA668hlvP38 hol.Maury & Co.Offenbach (He)1943 – 44
WaA668gjhhorse leather equipmentR. ConteOffenbach (He)1940 – 42, 44
WaA669org. stamp exists
WaA673org. stamp exists
WaA677amperemeterSiemens
WaA687eeo2 cm caseDWMPosen (PL)1943
WaA6918 cyl. HorchAuto UnionSiegmar (Sn)1940
WaA691Daimler-BenzSindelfingen (BW)1940
WaA700P2 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1939
WaA700P5 cm, 8,8 cm ammoPolteMagdeburg (SA)1939
WaA700P, auxpanzerbüchsepatrone 7,92×94PolteMagdeburg (SA)1939 – 41
WaA702fccgas-mask filterHermann NierBeierfeld (Sn)1942
WaA705kpzwooden box for ammoAugust FörsterGeorgswalde (CZ)1943
WaA706jvktoolCurt HolzbergerDresden (Sn)
WaA706jwaMP44 mag. pouchesMoritz StecherFreiberg (Sn)
WaA706tool l.I.G.18
WaA706jwahorse saddleMoritz StecherFreiberg (Sn)1944
WaA706P08 hol.F. GrosseDresden (Sn)1939
WaA7062 cm Flak wooden ammo crateO. B.1939
WaA706P08 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1939
WaA706agpMP40 loaderEisenwerke G. MeurerTetschen (CZ)1940
WaA706gas mask partEschebachRadeberg (Sn)1940
WaA706gxyhorse leather equipmentGebr. KlingeDresden (Sn)1942
WaA706eqb2 cm Flak mag.Böhme & HenneDresden (Sn)1942
WaA706joaP38 hol.Carl HeinichenDresden (Sn)1941 – 43
WaA706gxyP38 hol.Gebr. KlingeDresden (Sn)1941 – 45
WaA706ceaP08 hol.H. ThieleDresden (Sn)1942
WaA706ceatool bag for MG34H. ThieleDresden (Sn)1942
WaA706jvdP38 pist. mag.Erste Nordböhmische Metall.w.f.Nieder-Einsiedel (CZ)1942 – 45
WaA706jwaP38 hol.Moritz StecherFreiberg (Sn)1941, 42, 44, 45
WaA707joaCarl HeinichenDresden (Sn)1934
WaA707S/2703,7 PAK ammoH. DiehlNürnberg (By)1936
WaA707leather box for Kienzle desk clock1940
WaA70912,5 kg explosives1941
WaA710azgMG band partsSiemens-SchuckertBerlin (Be)1941
WaA7118,8 cm grenade part
WaA715jart. fuseLangerChemnitz (Sn)1943
WaA716RhS270art. grenade partRheinmetallSömmerda (Th)1940
WaA71715A15 mm ammoWaffenwerke BrünnWsetin (CZ)1940
WaA721gas-mask
WaA721lzerifle grenade launcerFriedrich & Franz VasekPrag (CZ)
WaA721K98k slingK. BergerPrag (CZ)
WaA721K98k slingvon WaldowPrag (CZ)1942 – 43
WaA721CZ27 pist. hol.RBNr 0/1250/0011Kreis Königgrätz (CZ)1943 – 44
WaA721PPK pist. Hol.RBNr 0/1250/0011Kreis Königgrätz (CZ)1945
WaA721sklK43 pouch, leather pouch, leather for folding shovel1945
WaA727fork-spoon
WaA727jhgG. GenschowHachenburg (RP)
WaA727mine tool
WaA727pliers
WaA727motorcycle toolTecalemit
WaA72797EMG mount tool
WaA727745MG loaderRudolf StähelyWuppertal (NW)
WaA727hgjMG mount toolCarl KirchmannHeiligenhaus (NW)
WaA727epdfolding shovelBeckersche WerkzeugfabrikenRemscheid-Vieringhausen (NW)
WaA727P38 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1938 – 40
WaA727P38 hol.Joseph MollGoch (NW)1939 – 40
WaA727P08 hol.Karl BarthWaldbröhl (NW)1939
WaA727MG34 tool bagKarl BarthWaldbröhl (NW)1939
WaA727horse shoe toolH – logo1939
WaA727P08 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1939 – 40
WaA727dkkP38 hol.F. OffermannBensberg (NW)1938 – 41
WaA727horse hoof cleaning toolGräwiso1940
WaA727first aid pouchHansen & BraunSolingen (NW)1940
WaA727P39(t) hol.Joseph MollGoch (NW)1940
WaA727cxbJoseph MollGoch (NW)1940 – 42
WaA727dlu, DLUE. LüneschlossSolingen (NW)1940 – 41
WaA727eqfP38 hol.Karl BöckerWaldbröhl (NW)1941
WaA727wire cutterVBW1940
WaA727epdwire cutterBeckersche WerkzeugfabrikenRemscheid-Vieringhausen (NW)1941
WaA727gyrwire cutterHugo LindnerSolingen (NW)1941
WaA727pioneer sawE.Winterhoff & CoRemscheid (NW)1940 – 41
WaA727hecZB26 mag.Steinbach & VollmannHeiligenhaus bei Velbert (NW)1942
WaA727hecMG42 bipodSteinbach & VollmannHeiligenhaus bei Velbert (NW)1943
WaA727lms7,5 cm cannon partTheodorf KiepeDüsseldorf (NW)1943
WaA7318 cm mortar1941
WaA732art. fuze1940 – 41
WaA737cable rewinderDresbach & CieHalver (NW)1941
WaA737hand-siren
WaA739etsgas-mask containerHeckler, MetallwarenfabrikAue (Sn)1941
WaA741microphone
WaA742S/27K98kErma und GeipelErfurt (Th)1935
WaA745radio tubeValvoHamburg (Hh)
WaA745radio batteryOtto GrossHamburg (Hh)1942
WaA747el. cable plugF. G. Neptun1939
WaA749duvgunners toolBerlin-Lübecker MaschinenfabrikenLübeck (SH)
WaA749337K98kBerlin-Suhler Waffenwerke1940
WaA749337K98kGustloff-WerkeWeimar (Th)1940
WaA749bcdGustloff-WerkeWeimar (Th)1941 – 45
WaA750eqrP08 hol.G. PassierHannover (Ni)1940
WaA750lamp (bakelite)
WaA750hvqMG34 stockFagus-WerkAlfeld (Ni)
WaA750test device
WaA750cwwCarl WeissBraunschweig (Ni)1937, 39 – 42
WaA750JBraunschweig (Ni)1939
WaA750P08 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1939 – 40
WaA750eqrG. PassierHannover (Ni)1939, 41 – 42
WaA750P38 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1940
WaA750cwwP38 hol.Carl WeissBraunschweig (Ni)1941 – 42
WaA750eqrMP40 leather mag. PouchG. PassierHannover (Ni)1942
WaA750arrRG34 cln. kit, metal ammo boxBraunschweigische BlechwarenfabrikBraunschweig (Ni)1941 – 42
WaA752belt bag 34
WaA754R12 motorcycleBMWMünchen (By)1941
WaA757logoP38 hol.Christoph NeunerKlagenfurt (AT)1941
WaA757P39(t) hol.Christoph NeunerKlagenfurt (AT)1940
WaA757bym98 bay.Maschinenhaus der BüchsenmacherFerlach, Kärnten (AT)1941
WaA760ajmV2 fuel tank valveAlbert Knauth PumpenfabrikBreslau (PL)
WaA763steel box
WaA763R75 motorcycleBMWEisenach (Th)1942
WaA763P3972 cm blank ammoMeta MetallwerkArnstadt (Th)1940
WaA764quartzZeissJena (Th)
WaA764toolNSUNeckarsulm (BW)
WaA765babMG wooden stockWilhelm SedlbauerMünchen (By)
WaA765box for MGZ 34 (Voigtländer)
WaA766aeqart. fuseBartos u. Co.Caslau (CZ)1943
WaA767eej2 cm caseMärkisches WalzwerkStrausberg (Bb)1942, 44
WaA770electronicsLorenz, AEG, LinkeBerlin (Be)
WaA770hookMH ?1941
WaA770field phone1941
WaA770sirenElektrorEsslingen (BW)1944
WaA770newdynamoAEGBerlin (Be)1944
WaA772carbide lamp
WaA775dkfFlak 8,8 toolA. HeringNeustadt (Sn)
WaA777S/15598 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1935
WaA778MG34 cleaning fluid can
WaA778bakelite box
WaA779kszFlak 8,8 mountOsmag Oberschlesische Maschienen u. WaggonfabrikEintrachtshütte (PL)1944
WaA780bwoRheinmetall-BorsigDüsseldorf (NW)
WaA780amp5 cm ammoDortmund-Hoerder HüttenvereinDortmund (NW)1944
WaA781stirrup
WaA787eej2 cm fuseMärkisches WalzwerkStrausberg (Bb)1943
WaA788gxyGebr. KlingeDresden (Sn)1939
WaA788Hengeler und Co.Berlin (Be)1939
WaA788P08 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1940
WaA788bmlP08 + P38 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1941, 43, 44
WaA788bmlleather strapHans RömerNeu-Ulm (By)1941
WaA788cpametal boxOstertag-WerkeAalen (BW)1941
WaA788dyopouchJ. M. EckartUlm (BW)1941
WaA788dyoleather strapJ. M. EckartUlm (BW)1941
WaA789fcvart. fuseSchmidt, Kranz & Co.Nordhausen (Th)1943
WaA795P38 hol.
WaA798electronicsKapsch u. SöhneWien (AT)
WaA801electronicsHomy, MinervaWien (AT)
WaA801electronicsValvo, TungsramWien (AT)
WaA806aty8,8 cm ammoMaschinen für MassenverpackungLübeck-Schlutup (SH)1941
WaA808MG34 barrel
WaA813PAK ammo
WaA813cprart. fuseHasse & WredeBerlin (Be)1944
WaA815cgvtool for horseshoeStubair KleineisenFulpmes/Tirol (AT)
WaA815bnzRG34 cln. kit partsSteyr, Werk SteyrSteyr (AT)
WaA815bnzblank fi. adapt. MP40Steyr, Werk SteyrSteyr (AT)
WaA81598EMg34 bipodSteyr, Werk SteyrSteyr (AT)
WaA815KyRG34 cln. kit1940
WaA81598EMP40 mag.Steyr, Werk SteyrSteyr (AT)1940 – 42
WaA81598EMP40 mag. LoaderSteyr, Werk SteyrSteyr (AT)1941
WaA815kurMP40 mag. and loaderSteyr, Werk GrazGraz (AT)1942 – 44
WaA815kurMG42 case extractor
WaA815kurMKb42, MP44 mag.Steyr, Werk GrazGraz (AT)1943 – 45
WaA815MG42 toolGustloff-WerkeWeimar (Th)fg = 1943
WaA815tbvMP44 mag1945
WaA820spoon – forkVDNS1941
WaA821kable holderAUI1940
WaA822motor cyclePhänomenZittau (Sn)1941
WaA822MG beltHeinrich Hülter jun.Iserlohn (NW)1941
WaA823P35(p)Fabryka BroniRadom (PL)1939 – 44
WaA824jdqmetal ammo boxSchmiedeberger MetallwarenfabrikSchmiedeberg, Dresden (Sn)1943
WaA831aqsart. fuseSüddeutsche ArmaturenfabrikHeidenheim (BW)1943
WaA834Nürnberger SchraubenfabrikNürnberg (By)1941
WaA834chisel1941
WaA836electronicsNSF, Br&St, TeKaDeNürnberg (By)
WaA836ampere meter
WaA836va2 cm caseKabel- und Metall-werke NeumeyerNürnberg (By)1941 – 44
WaA836wg2 cm caseHASAGAltenburg (Th)1944
WaA836radio set1943
WaA836electronic meter1944
WaA837MP40 mag. parts
WaA839a.s.w.PaK 38 sightArno WallpachSalzburg (AT)1942
WaA841clcsapper toolRichard HerderSolingen (NW)1942
WaA845eeuK98 winter triggerWerkzeug- u. MetallwarenfabrikenSchmalkal-den (Th)
WaA847cvkleather equipment, horse shoe pouchKoch & BenningWuppertal-Elberfeld (NW)1941
WaA849awlart. fuseSils van de Loo & Co.Fröndenberg (NW)1944
WaA852va2 cm caseKabel – und Metall-werke NeumeyerNürnberg (By)1944
WaA853bakelite box
WaA857S270art. fuseHeinrich DiehlNürnberg (By)1940
WaA857awlart. fuseSils van de Loo & Co.Fröndenberg (NW)1941
WaA858radioPhilips-ValvoAachen (NW)
WaA868ark2 cm Flak38 partBenteler WerkeBielefeld (NW)1942
WaA869gctK98 grenade launcerFischer & KreckeBielefeld (NW)
WaA869kyqwooden ammo boxAugust SiekmannLöhne (NW)
WaA869diving helmetFriedrich FlohrKiel (SH)
WaA869folding shovel, leather forPaul KupperBerlin (Be)1940
WaA869gcaMylau GmbHMylau (Sn)1941
WaA869gutW. SchürmannBielefeld (NW)1941 – 42
WaA869fkxP38 hol.G. SudbrackBielefeld (NW)1943 – 44
WaA871cobcannon partNetzschkauer MaschinenfabrikNetzschkau (Sn)
WaA873ccvart. fuseRodi & WienenbergerPforzheim (BW)1943
WaA873btjart. fuseKollmer & JourdanPforzheim (BW)1943
WaA873jzjfuze for 8,8 cm FlakAlbert IrionStuttgart-Münster (BW)maker not certain1944
WaA874pliers
WaA878cpjammo metal boxHavelwerkBrandenburg (Bb)1941
WaA879emrhorse saddle, K98 slingAdalbert FischerGuttstadt (PL)1941
WaA882cpjrifle grenade launcher, 7,92×94HavelwerkBrandenburg (Bb)1941
WaA88398 bay.WKCSolingen (NW)1939
WaA88398 bay.F. HerderSolingen (NW)1940
WaA88398 bay.F. W. HöllerSolingen (NW)1940
WaA88398 bay.Berg & Co.Solingen (NW)1940
WaA88398 bay.A. CoppelSolingen (NW)1940
WaA883cqh98 bay.Clemen & JungSolingen (NW)1940 – 41
WaA883crs98 bay.P. WeyersbergSolingen (NW)1940 – 41
WaA883cul98 bay.E. PackSolingen (NW)1940 – 41
WaA883ddl98 bay.Josua CortsRemscheid (NW)1940 – 42
WaA883asw98 bay.E. u. F. HörsterSolingen (NW)1940 – 42
WaA883cof98 bay.Carl EickhornSolingen (NW)1940 – 42
WaA883clc98 bay.Rich. HerderSolingen (NW)1940 . 41
WaA883ffc98 bay.F. HerderSolingen (NW)1941
WaA883cvl98 bay.WKCSolingen (NW)1941
WaA883fnj98 bay.A. CoppelSolingen (NW)1941
WaA883fze98 bay.F. W. HöllerSolingen (NW)1941
WaA883agv98 bay.Berg & Co.Solingen (NW)1941, 43
WaA885outboard engineAudiZwickau (Sn)
WaA885rhqel. Motor1944
WaA887gmhCarl SteppuhnElbing/Frisches Haff (PL)1942
WaA898fieldphone1941
WaA900binoculars 6xRussian marked FLA
WaA900ejoel. equipm.Preßwerk AGEssen (NW)1944
WaA900fieldphoneVereinigte Bayrische TelephonwerkeMünchen (By)1943
WaA903el. equipm.Ostmarkwerk PragPrag-Gbell (CZ)
WaA904el. equipm.C. Lorenz AGMühlhausen (Th)
WaA905el. equipm.
WaA9073,7 cm ammo1942
WaA910wa2 cm fuseHugo SchneiderLeipzig (Sn)1941 – 42
WaA912frkart. fuseSigmund PumpenOlmütz-Luttein (CZ)1942
WaA916jeotank periscopeVorrichtungs- & GerätebauBerlin (Be)1944 (?)
WaA918leather for AKAH made PP hol.
WaA918P08 hol.Hans RömerNeu-Ulm (By)1936
WaA918bmlHans RömerNeu-Ulm (By)1941 – 42
WaA918gxypist. hol.Gebr. KlingeDresden (Sn)1942
WaA919field phone1941
WaA920folding ruleUusta ?
WaA920jorBrng. HP hol.A. MuzikWien (AT)1941
WaA920leatherbelt flapFriedrich KellerOberstein (RP)1936
WaA920bpywooden ammo boxHofmann & Czerny AGWien (AT)1940
WaA920cguP38 hol.Stolla’s SöhneWien (AT)1940 – 41
WaA920cguP08 hol.Stolla’s SöhneWien (AT)1941
WaA920clgP08 hol.Ernst MelzigLiegnitz (PL)1942
WaA920ceyP08 hol.Karl BudischowskyWien (AT)1942
WaA920ceyP38 hol.Karl BudischowskyWien (AT)1942, 44
WaA920dvrBrng. HP hol.J. FröhlichWien (AT)1942
WaA920cgnBrng. HP hol.J. Poeschl, RBNr. 0/1032/0001Rohrbach (AT)1942 – 44
WaA920ceyhorse leather equipmentKarl BudischowskyWien (AT)1944
WaA920feywooden ammo boxAnton KeteleWien (AT)1944
WaA920jerry canAustriaWien (AT)1944
WaA927jkhP08 hol.Carl BusseMainz (RP)1941 – 42
WaA927Brng. HP hol.S. A. W.München (By)1942
WaA927bdtBrng. HP hol. + other goodsSalewaMünchen (By)1943 – 44
WaA927kothorse leather equipmentAdalbert Fisher – for foreign contractorsBerlin (Be)1943
WaA927koghorse leather equipmentE. G. Leuner – for foreign contractorsBautzen (Sn)1944
WaA929fuqG43 pouchCurt Vogel, LederwarenfabrikCottbus (Bb)1945
WaA930gcxP38 hol.K. BrettschneiderMähr-Schö-nenberg (CZ)1941 – 43
WaA938logoP38 hol.Christoph NeunerKlagenfurt (AT)1942 – 44
WaA938logoHSc holChristoph NeunerKlagenfurt (AT)1942
WaA938logoStar B hol.Christoph NeunerKlagenfurt (AT)1942 – 44
WaA938logo7,65 pist. Hol.Christoph NeunerKlagenfurt (AT)1943
WaA938bym98 bay.Maschinenhaus der BüchsenmacherFerlach, Kärnten (AT)1943 – 44
WaA965clgHP hol.Ernst MelzigLiegnitz (PL)1941
ajax-loader