Verzetsmuseum Amsterdam

Van mei 1940 tot mei 1945 was Nederland bezet door nazi-Duitsland. Hoe reageerden de Nederlanders op de toenemende onderdrukking? U ziet, hoort en leest verhalen over het uitzonderlijke en het alledaagse. De tentoonstelling is bekroond door het Historisch Nieuwsblad. De expositie gaat niet alleen over verzet, maar geeft u ook een beeld van de samenleving waarin het verzet heeft plaatsgevonden.

Persoonlijke invalshoek
Een decor van nagebouwde straten en wandvullende kleurenfoto’s roept de sfeer op van de oorlogsjaren. Authentieke voorwerpen, foto’s en documenten, film- en geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van mensen in oorlogstijd.

Persoonlijke invalshoek
Wie met grote stappen door de tentoonstelling loopt, krijgt een globaal beeld van Nederland in bezettingstijd.

Wie meer wil weten kan van alles ontdekken achter kijkgaten, op omklappanelen en in laden. De bezoeker moet letterlijk zoeken en gluren naar wat zich destijds ook in het verborgene afspeelde.

In de kijkkasten en half-verborgen vitrines worden de authentieke objecten geëxposeerd met inleefbare persoonlijke verhaaltjes en citaten.

Verzet neemt geleidelijk toe

Slechts een klein deel van de bevolking was illegaal actief en het verzet heeft zich geleidelijk ontwikkeld. De tentoonstelling begint met Nederland in de jaren dertig met een impressie van de Nederlandse samenleving die in mei 1940 plotseling met de Duitse bezetting werd geconfronteerd.

Geen helden en schurken
Het verhaal gaat niet over helden en schurken, maar over gewone mensen, die in een tijd van schaarste en onderdrukking voor dilemma’s kwamen te staan en keuzes moesten maken.

Dilemma’s
De belangrijkste  dilemma’s uit de bezettingstijd zijn weergeven door geprojecteerde vragen op de vloer. In 1940, als de Duitsers oppermachtig lijken en zich redelijk correct gedragen tegenover de bevolking zijn het dilemma’s als ‘Aanpassen?’ of ‘Samenwerken?’. Als de bezetters hun greep op de Nederlandse samenleving versterken wordt het bijvoorbeeld ‘Staken?’ en ‘Boycotten?’ In de laatste periode zijn er geen dilemmavragen meer: de posities zijn dan duidelijk ingenomen. Bij de bevrijding staat het dilemma ‘Wraak nemen?’

Plattegrond tentoonstelling en periodisering

De tentoonstelling begint met een impressie van de jaren dertig.

  • mei 1940 – februari 1941: Duitsland verovert Europa – De Duitse inval
  • maart 1941 – april 1943:  De Duitse opmars stagneert – (daarvoor) De februaruistaking
  • mei 1943 – mei 1944: De oorlogskansen keren – april/meistakingen
  • juni 1944 – mei 1945: De Duitsers teruggedreven – D-day
  • Nederland bevrijd

Introductiefilm
10 minuten video over aanpassen, meedoen, onderduiken of verzetten? Wat doe je als de Duitsers de baas zijn in Nederland? De film wordt vertoond aan het begin van de expositie.

Loading...
  • In de buurt
ajax-loader

Verzetsmuseum Amsterdam